Ve větších obcích není úspěch referenda zaručen, klíčová je komunikace

Vydáno 30. 11. 2015

Po Praze a Pardubicích se poslední z workshopů k místním referendům konal 23. listopadu v Ostravě, v prostoru Impact Hub. Transparency International na něm společně se zkušenými organizátory diskutovala klíčové aspekty pořádání úspěšných místních referend.

IMGP6582_web

Ostravský workshop | zdroj: TI

Místní referendum je společně se svobodným přístupem k informacím, možností vystoupení na zasedání zastupitelstva a dalšími prvky klíčovým nástrojem kontroly veřejné moci. „Rozhodnutí občanů v referendu může buď zvrátit rozhodnutí s korupčním charakterem či donutit obci jednat, nejedná-li dosud s občany a k jejich požadavkům vstřícně,“ uvedl workshop Radim Bureš za TI

V tomto kontextu lze dodat, že četnost využívání místních referend stoupá, v dosud rekordním roce 2014 bylo uspořádáno celkem 47 referend, poměr platných referend byl však nejnižší. „Zejména ve větších obcích se pořadatelé referend setkávali s četnými překážkami, které bránily dosažení jejich platnosti a závaznosti,“ upozornila Martina Mikolášková z TI. Jaké konkrétně překážky byly a jak jim efektivně předcházet, bylo hlavním tématem další části workshopu.

Některá zastupitelstva se vyhnula navrženému referendu v termínu voleb vypsáním referenda vlastního, jinde musel být termín referenda s volbami stanoven soudem

IMGP6575_web

Ostravský workshop | zdroj: TI

Zastupitel a organizátor referenda o hazardu v Holešově Pavel Karhan podrobně popsal, jak místní zastupitelstvo nejprve odmítalo návrh vyhlášky o hazardu a následně reagovalo na možnost pořádání referenda o hazardu ve společném termínu s volbami. Místo podpory referenda na základě občanské inciativy vypsalo referendum své, mimo termín voleb. Přípravný výbor tak neměl pro propagaci referenda mezi občany mnoho prostoru a obcí i přes jeho vypsání propagováno nebylo. V radničním periodiku byly informace podávány jednostranně a obcí tak kolovaly spíše dezinformace, referendum nakonec nemělo dostatečnou účast. Ve Štětí a Lovosicích referenda sice proběhla v termínu s volbami, nicméně až na základě rozhodnutí krajského soudu, jak popsal jejich spoluorganizátor, zastupitel Milan Rygl. I tak ale skončila neplatná z důvodu nedostatečné účasti. Zazněly různé způsoby sběru podpisů a komunikace s občany a zdůrazněna byla i role propagace referenda přímo v termínu hlasování v blízkosti volebních místností.

Nejčastějším problémům se bude věnovat závěrečný Kulatý stůl

V závěru posledního ze série workshopů o referendech byly diskutovány hlavní body, které by organizátoři doporučili na program chystaného Kulatého stolu se zástupci Ministerstva vnitra a dalších institucí. Zdaleka nejvíce zaznívalo téma příliš vysoké hranice účasti pro platnost a závaznost referenda, která při současných 35% není ve větších obcích téměř dosažitelná, zejména brání-li obce vypsání referenda na termín hojně navštěvovaných voleb (tj. komunálních či parlamentních).

IMGP6577_web

Ostravský workshop | zdroj: TI

Dále zaznívaly podobné problémy z praxe organizátorů při sběru podpisů, kde jsou potřebné počty sice nastaveny na základě velikosti obce, přesto jejich dosažení činí mnohdy problémy a navíc mají občané často mylnou domněnku, že podpisem „petice za vyhlášení referenda“ již svůj názor vyjádřili a nedostaví se k samotnému hlasování. Tento aspekt by dle přítomných organizátorů pomohlo řešit především aktivnější zapojení obcí do propagace referenda mezi občany. To v současnosti není dostačující a naopak v mnoha obcích panuje kolem referenda téměř „informační blokáda“ doplňovaná mnohdy šířením dezinformací. Zástupci TI za podněty poděkovali a ujistili, že tyto problémy na Kulatém stole se zainteresovanými institucemi prodiskutují.

 

  • Tyto zkušenosti a rady nebyly k dispozici pouze účastníkům workshopu, dozvědět se doporučení a zkušenosti organizátorů referend a zjistit nejdůležitější kroky při pořádání referenda naleznete v připravované publikaci TI Kuchařka místního referenda – sledujte web projektu.
  • Pokud referendum plánujete nebo víte o jeho přípravě, může vám pomoci facebooková platforma Pořádáme místní referendum, ve které jsou zkušení organizátoři připravení poradit a zodpovědět otázky.
  • A v neposlední řadě na webu TI brzy zveřejníme komplexní analýzu veškerých místních referend z roku 2014 – sledujte aktuality TI.

 

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.