Václav Bělohradský: Korupce jako filosofický problém

Publikováno: 2. června 2011

Úvaha Václava Belohradského o korupci pro Novinky.cz.

„Slovo korupce má v sobě velký mystifikační potenciál, probouzí naivní konsensus, který se často obrací proti demokracii. Všechny totalitarismy, i ten československý, začínaly obecným pohoršením nad zkorumpovanými politickými stranami. Je to narativ – vyprávění plné dramatického napětí, v němž okrádaný lid vítězí nad nepoctivými konšely.“ Pokračování zde.