V EU se našla shoda nad balíčkem změn proti vyhýbání se placení korporátních daní

Publikováno: 21. června 2016

Směrnice ATAD, neboli Anti Tax Avoidance Directive, kterou navrhovala Evropská komise, našla podporu. TI vítá tento konsenzus členských států a bude pečlivě sledovat jeho naplňování.

Evropská komise

Sídlo Evropské komise | zdroj: TI

Balíček obsahuje následující:

  • právně závazné prostředky pro zamezování nejběžnějších metod, které společnosti užívají pro vyhýbání se daním;
  • doporučení pro členské státy, jak zamezovat zneužívání daňových zákonů;
  • návrh pro členské státy na zavedení sdílení daňových informací o nadnárodních společnostech fungujících v EU;
  • aktivity k podpoře řádné správy daní na mezinárodní úrovni;
  • nový proces na úrovni EU, který by umožnil evidovat třetí země, které odmítají férové jednání v daňové oblasti.

V konečném důsledku by měla tato opatření brzdit agresivní daňové plánování, zesílit transparentnost mezi členskými státy a zajistit spravedlivější soutěž pro firmy v rámci jednotného trhu.

Více v tiskové zprávě Evropské komise.

 

"Ročně ztrácíme kvůli vyhýbání se daním miliardy euro - peníze, které by mohly být využity na veřejné služby, jako školy nebo nemocnice, nebo na podporu růstu ekonomiky a nová pracovní místa. Evropané a firmy, které hrají fér, nakonec platí vyšší daně. To je nepřípustné a proto jednáme, abychom tento stav zvrátili. Tímto krokem se výrazně přibližujeme k vytvoření jednotného pole pro všechny firmy a k férovému a efektivnímu zdanění pro všechny Evropany," říká Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a celní unii.

Související projekty

Taxparency

Co je klíčový problém ve východní Evropě? Korupce. Co je klíčový problém v západní Evropě? Daňové úniky velkých korporací. Oba problémy mají společnou příčinu – neprůhledné vlastnické a daňové struktury nadnárodních společností.

Vice o projektu