Ustanovení pro e-mailovou komunikaci | Disclaimer for e-mail communication

Tento e-mail byl odeslán Transparency International – Česká republika, o. p. s. TI ČR nenese právní odpovědnost za obsah této zprávy. Názory v e-mailu prezentované jsou výhradně názory autora a nemusí nutně reprezentovat zájmy Transparency International – Česká republika, o. p. s., není-li tak výslovně uvedeno.

This email has been sent by Transparency International – Czech Republic. TI CZ does not bear any legal responsibility for the contents of this message. Any opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Transparency International – Czech Republic unless specifically stated.

 

Bojujte proti korupci s námi.