Úspěch TI: bývalý starosta Prahy 2 obžalován

Vydáno 04. 02. 2013

Případ starosty městské části Praha 2 Ing. Jiřího Palusky, který byl v souvislosti s výstavbou půdních bytů v této městské části v minulých dnech obžalován z trestného činu, názorně ukazuje, kterak si naši politici z veřejných prostředků umí zajistit levné bydlení pro své nejbližší.

V září roku 2011 schválilo zastupitelstvo městské části Praha 2 pravidla prodeje bytových domů a bytů nájemníkům. Starosta MČ Praha 2 pan Ing. Jiří Paluska k tomu na webových stránkách městské části uvedl: „Chápu, že řada z vás, kteří budou mít možnost získat byt či dům do vlastní péče, má zájem na co nejnižší ceně, za kterou vám obec majetek prodá.“ Slova upřímná a pravdivá, zvláště přihlédneme-li k tomu, jakým způsobem pan starosta zajistil z veřejných peněz bydlení pro svou rodinu, což byl také důvod pro to, aby TI podala v první polovině roku 2011 trestní oznámení a podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Městská část Praha 2 zveřejnila na konci roku 2009 záměr pronajmout půdní prostory v několika jí vlastněných domech, kde měly v průběhu následujícího roku vzniknout na náklady městské části hrubé stavby nových bytů. Nájemník vybraný ve veřejné soutěži měl následně na svůj náklad uvést byt do finálního stavu, výše investice do jednotlivého bytu byla jedním z kritérií výběru budoucího nájemníka. Minimálně v případě jednoho bytu, konkrétně v domě Ditttrichova 1943/22, však k výše popsanému postupu nedošlo.

Přehled položek investovaných MČ zahrnuje u uvedeného bytu i materiál, který zcela zřejmě neodpovídá nárokům na hrubou stavbu (vnitřní dveře, povrchy podlah, sádrokartonové podhledy). V době, kdy mělo dojít k předání hrubé stavby budoucímu nájemníkovi, byl tak byt takřka dokončen. Jistě shodou okolností se jedná o byt, jehož nájemníkem se stal člověk s přihlášením k trvalému pobytu v domě ve vlastnictví pana starosty Palusky (přihlášení k TP na Praze bylo další z hodnotících kritérií výběru budoucího nájemce půdního bytu) a stejně tak shodou okolností tento nájemce pouhý měsíc poté, co uzavřel smlouvu na výstavbu bytu, požádal MČ o to, aby práva a povinnosti z této smlouvy byly převedeny na další osobu, přítelkyni Jiřího Palusky jr. TI dále disponuje dokladem, který prokazuje to, že půl roku poté Jiří Paluska jr. v předmětném domě již bydlel. V celém příběhu nás pak nemůže překvapit ani to, že dům v Dittrichově č. 1943/22, tedy dům, ve kterém se předmětný byt nachází, byl následně zařazen do seznamu domů MČ určených k prodeji nájemníkům bytů.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě sešlo až příliš mnoho „náhod“, obrátila se TI v dubnu roku 2011 na státní zastupitelství s trestním oznámením pro spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Policie začátkem března roku 2012 sdělila Ing. Paluskovi obvinění, což bylo i důvodem k jeho rezignaci. Koncem minulého týdne pak státní zástupce podal na bývalého starostu Prahy 2 obžalobu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.