Uplácení voličů a maření voleb v Krupce

Vydáno 11. 10. 2011

TIC se na základě svého dlouhodobého zájmu o průběh voleb v obci Krupka na Teplicku rozhodla dne 12. 07. 2011 podat trestní oznámení na některé z obyvatel Krupky a případně další neznámé pachatele, pro trestný čin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, 2, podplácení dle § 332 a maření přípravy a průběhu voleb dle § 351 trestního zákoníku.

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhlo v obci Krupka hlasování ve volbách do zastupitelstva obce. Již dlouho před samotnou volbou však obcí kolovali informace, že bude hlasování zmanipulováno, a to tím, že bude zejména sociálně slabým voličům poskytnuta finanční odměna za udělení hlasu konkrétním kandidátům konkrétní volební strany. Ke zmíněnému jednání skutečně došlo, což bylo opakovaně potvrzeno také rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, který nakonec na základě rozhodnutí Ústavního soudu hlasování v Krupce zrušil. K opakovanému hlasování následně došlo dne 7. května 2011, nicméně také v průběhu tohoto hlasování došlo k uplácení voličů a dalším manipulacím s volebními lístky, na základě čehož Krajský soud v Ústí nad Labem opětovně prohlásil hlasování za neplatné.

TIC si byla vědoma toho, že pro zmíněné jednání již bylo dříve podáno trestní oznámení, které bylo následně policií ČR odloženo. Nicméně právě nové rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno opakované hlasování ve volbách v Krupce, považovala za novou skutečnost, odůvodňující opětovné prošetření podezření ze spáchání výše zmíněných trestných činů. Tím, že také v případě opakovaných voleb došlo dle pravomocného rozhodnutí krajského soudu k manipulaci s hlasy voličů, bylo zcela zřejmé, že osoby, které tak činily, jednaly s plným vědomím, že tím dochází k maření průběhu voleb a reálně hrozí jejich zneplatnění, a tedy se dle názoru TIC zcela úmyslně dopustily trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda ve smyslu § 351 trestního zákoníku (dále jen „TZ“).

Zároveň se TIC obrátila na státní zastupitelství s podezřením na spáchání trestného činu přijetí úplatku a podplácení. Z mediálních výstupů a dalších komentářů totiž často vyplývá, že jednání osob, které poskytují či přijímají úplatek za odevzdání hlasu, je, dle názoru orgánů činných v trestním řízení s ohledem na současný právní stav, nestíhatelné, a to proto, že tento úplatek není poskytován v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu, tak jak to požaduje § 331 a § 332 TZ. TIC se s tímto právním názorem neztotožňuje, a to s poukazem na ustálenou a v jiných případech obecně respektovanou judikaturu nejvyššího soudu, který jako obstarávání věcí obecného zájmu označuje: „jakoukoli činnost, související nejen s rozhodováním orgánů státní moci a státní správy, ale i jinou činnost při uspokojování zájmů občanů v oblasti jejich potřeb“, či „obstarávání všech úkolů, na jejichž řádném splnění má zájem celá společnost nebo alespoň větší skupina občanů“.

Předmětné trestní oznámení bylo doplněno po třetím hlasování v září 2011, kdy se nám podařilo získat nahrávku, na které jeden z nákupčích hlasů popisuje, jakým způsobem bylo kupčení s hlasy uskutečňováno tentokrát.

Začátkem ledna 2012 bylo TIC policií sděleno, že nebylo zjištěno, že by v uvedeném případě došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku a případ byl uložen ad acta. Můžeme se tedy jen dohadovat v zájmu koho policie v severních Čechách vyšetřuje.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.