Údržba zeleně na Praze 11

Vydáno 20. 09. 2011

TIC v průběhu krátké doby zkoumala průběh další veřejné zakázky zadávané Městskou částí Praha 11. Po revitalizaci veřejných prostranství se nyní městská část pokusila najít dodavatele, který by udržoval veřejnou zeleň.

Městská část Praha 11 na jaře 2010 zveřejnila oznámení o veřejné zakázce, jejímž předmětem měla být údržba a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení. V červnu 2010 rozhodla Rada městské části Praha 11 o výběru nejvhodnější nabídky. Není zcela bez zajímavosti, že popsaná činnost se týkala méně než čtvrtiny území městské části a roční plnění z uzavřené smlouvy mělo dosahovat až 40 mil. Kč.

TIC měla na jaře 2011 možnost zhodnotit kvalitu zadávací dokumentace a zejména pak její soulad se zákonem. Z dokumentace vyplynulo, že městská část zvolila pro hodnocení obdržených nabídek kritérium ekonomické výhodnosti, přičemž cena měla váhu pouze 40%. Další kritéria jako např. „plán plnění veřejné zakázky a zajištění jakosti“ nebo „opatření pro zajištění schůdnosti chodníků v zimním období“ byla stanovena vágně a nešlo z nich zjistit, jaké postupy budou hodnoceny jako nejvhodnější. Hlavně tato nejednoznačnost je pak rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i příslušnými soudy hodnocena jako nepřípustná, protože odporuje jedné ze základních zásad, které se v oblasti veřejných zakázek uplatňují, a tou je transparentnost. Celý tento postup pak mohl mít za následek podstatné ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.

Na základě výše uvedených poznatků TIC usoudila, že průběhem zadávacího řízení by se měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil jednání městské části jakožto zadavatele. Podnět ke stažení zde. Šetření podnětu stále probíhá.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.