TZ: Nadnárodní korporace musí být mnohem více transparentní, nesou svou odpovědnost za stav ekonomiky a korupce

Vydáno 10. 07. 2012

Globální nadnárodní korporace ovlivňují každodenní život většiny lidí na světě. Do jaké míry je jejich byznys skutečně transparentní? Na to se zaměřil unikátní výzkum Transparency International (TI) mezi 105 největšími světovými korporacemi, které seřadil do žebříčku podle míry otevřenosti jejich podnikání.

TI hodnotila otevřenost informování o interních protikorupčních mechanismech, vnitřní struktuře korporací včetně všech dceřiných společností ve světě, plnění daňových povinností, ziscích v jednotlivých zemích nebo platbách jednotlivým vládám při zahraničních investicích.

Premiantem je společnost Statoil, následují ArcelorMittal, Tesco, Allianz, Novartis nebo Vodafone. Nejhůře v hodnocení skončil například Apple, Microsoft, Google, Toyota, Anheuser-Busch, Gazprom, Honda nebo Bank of China (celý žebříček 105 firem je k dispozici v příloze). 

Studie sledovala též plnění informačních povinností ve finančním sektoru, mezi bankami a pojišťovnami. Přestože neprůhlednost tohoto oboru hrála klíčovou roli při vzniku světové ekonomické krize, řada finančních domů své povinnosti stále neplní a zůstává velmi neprůhledná.

„Nabízí se srovnání s Českou republikou, kde se o problematice transparentnosti korporací, plnění jejich oznamovacích povinností a zavádění protikorupčních programů v podstatě nehovoří“, říká Jan Spáčil, předseda správní rady TI. A to přesto, že nejen nadnárodní, ale i místní společnosti představují nedílnou součást problematiky korupce a finančních podvodů. Jak ukázal aktuální průzkum stavu „corporate governance“ v České republice, situace není růžová a hrozí negativní vliv na fungování české ekonomiky.

Celkově nadnárodní korporace sice podávají více informací než dříve, přesto je zřejmá řada nedostatků. Veřejnost, spotřebitelé a zákazníci mohou nyní posoudit míru otevřenosti firem, od kterých nakupují. TI vyzývá firmy, aby věnovaly této oblasti zvýšenou pozornost. TI rovněž vyzývá vlády, regulátory a investory, aby došlo ke zpřísnění dohledu nad korporátním reportingem a důslednému vymáhání plnění zákonem stanovených povinností.

Mnohé korporace jsou dnes mocnější než státy a ovlivňují životy všech lidí. Pokud chceme zdravější globální ekonomický rozvoj, předcházení korporátním skandálům a omezení finanční kriminality a korupce, musíme být schopni přimět nadnárodní firmy k otevřenosti a skládání účtů,“ dodává David Ondráčka, ředitel TI.

Kontakt pro média: David Ondráčka (TI), tel: 605814786, ondracka@transparency.cz

Ke stažení:

„Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies“

Žebříček firem

Tisková zpráva ke stažení


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.