Trestní odpovědnost právnických osob

Publikováno: 22. července 2011

Transparency International – Česká republika, o.p.s. vítá snahu vlády zavést trestní odpovědnost právnických osob. Tento institut totiž představuje jedno ze stěžejních protikorupčních opatření, které umožňuje citelný postih právnických osob, jejichž prostřednictvím dochází k zakrývání závažné trestné činnosti. Česká republika tak konečně dostojí svým mezinárodním závazkům, za jejichž neplnění je již několik let kritizována mezinárodními organizacemi a absence podobné normy představuje výjimku v rámci celé Evropské unie.