Transparency International pomáhala řešit problémy ve Smržicích

Vydáno 22. 10. 2013

V obci Smržice u Prostějova vytváří nový územní plán.  Některé změny v účelovém určení pozemků, které nový územní plán přináší, však v této obci jitří značné emoce. Na právní poradnu Transparency International se z tohoto důvodu obrátilo hned několik místních občanů s podněty týkajícími se situace v obci a dotazy na možnosti právního řešení. Proto pracovníci právní poradny TI vyrazili do Smržic na setkání s místními občany s cílem  představit jim právní nástroje, které mohou využít na obranu svých práv.

Beseda proběhla 21. října 2013 ve velkém sále restaurace U hřiště za hojné účasti místních občanů. Debatu zahájila vedoucí právní poradny Mgr. Radka Pavlišová vysvětlením poslání právní poradny Transparency International, hlavních cílů této debaty a především apelem na konstruktivní diskusi. Po krátkých příspěvcích, týkajících se avizované problematiky práv občanů v územním řízení a možnosti participace občanů na jednání zastupitelstva, následoval prostor pro dotazy a komentáře.

Místní občany zajímala především následující problematika:

  • střet zájmů
  • právo na informace
  • místního referenda
  • kontrola veřejné správy.

Na debatě vznesenou poptávku po větší otevřenosti a transparentnosti činnosti místní politické reprezentace ve vztahu k občanům, a po snazším přístupu k informacím, si mohla vyslechnout i paní starostka obce Smržice Ing. Hana Lebedová, jejíž aktivní účast na besedě jsme samozřejmě ocenili. Platí, že ne všechny situace, které se týkají správy věcí veřejných, a které občané vnímají jako negativní, jsou dostatečně regulovány právními normami. Někdy právo stanovuje pouze minimální standardy jednání a některé situace pak nejsou právními normami řešeny vůbec a mají rozměr spíše morální či etický. Místní samospráva by se však měla pokusit s občany především komunikovat a naslouchat jejich potřebám. Takovýto přístup pak nejen odpovídá pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti, ale především může přispět k lepší atmosféře v celé obci.   

Velký dík patří  občanům Smržic za jejich aktivní účast a věcné dotazy. Věříme, že získané informace jim umožní podílet se v budoucnu na správě věcí veřejných.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.