Transparency International

Transparency International Česká republika (TI ČR) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Více informací o nás naleznete na našem webu www.transparency.cz.

Jsme součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International (TI). TI je hlavní mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichž se snaží zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce. Byla založena v roce 1993. Prostřednictvím mezinárodního sekretariátu se sídlem v Berlíně a více než 110 národních poboček po celém světě se TI snaží na národní i celosvětové úrovni omezovat korupci. Podrobné informace a kontakty na pobočky i sekretariát najdete na stránkách www.transparency.org.