Transparency International vydává Deset protikorupčních principů pro státem řízené podniky

Vydáno 30. 11. 2017

Mezinárodní protikorupční organizace Transparency International vydává publikaci Deseti protikorupčních principů pro státem řízené podniky. Publikace má povzbudit a pomoct podnikům řízeným nebo částečně vlastněným státem provádět protikorupční programy založené na nejvyšších standardech integrity a transparentnosti.

Úvodní strana publikace | zdroj: TI

Státem vlastněné podniky (tzv. SOE) reprezentují důležitý podíl na HDP mnoha států, převážně v oblastech rozvíjejícího se trhu a v zemích s vysokým podílem zaměstnanosti. Okolo jedné čtvrtiny jmění 500 světových organizací jsou právě SOE, které státy ovládají k poskytnutí natolik zásadních služeb jako jsou: energie, voda, přeprava zdravotní péče do komunit atd.

SOE jsou mnohem více náchylné ke korupci ve srovnání s ostatními společnostmi. Je to především kvůli jejich blízkému vztahu s vládou, veřejnými činiteli a rozsahu aktiv a služeb, které kontrolují.

Petrobras, Telia a další

Jeden z nedávných korupčních skandálů zahrnoval státem vlastněné podniky, které jasně ukazovaly riziko, kterému tyto společnosti čelí. V Brazílii se státem vlastněná firma Petrobras dopustila korupce, kde docházelo k nelegálním platbám politikům a úplatkům, které vedly k obrovským ekonomickým, politickým a společenským škodám, které postihly celou zemi. Podobně byl skandinávský telekomunikační gigant Telia nedávno přichycen, jak se dopouští úplatku v souvislosti s byznysem v Uzbekistánu v celkové částce 965 milionů dolarů.

“Nejefektivnější cestou pro SOE je bojovat s korupcí skrze transparentnost. To je také základní myšlenka SOE zásad,” říká Delia Ferreira Rubio, předsedkyně Mezinárodní správní rady Transparency International. “Přestože SOE jsou vlastnění veřejností, měly by být vzorem integrity a transparentnosti. Bohužel, tomu tak není.”

Rozvíjející se trhy

V roce 2016 Transparency International publikovala výzkum transparentnosti firem v rozvíjejících se trzích, který mimo jiné ukázal, že napříč osmnácti převážně čínských SOE, méně než třetina zveřejnila informace o jejich protikorupčních programech. Výsledkem bylo 100 společností, z nichž pouhých 48 % zveřejnilo informace o protikorupčních programech. Tento trend se nijak nemění a odpovídá výsledkům předchozích studií tohoto druhu.

Zásady SOE poskytují návod pro etické chování, zároveň však přináší praktický rámec pro potírání korupčních rizik. Zdůrazňují úlohu podnikové správy v odpovědnosti zainteresovaných subjektů skrze transparentnost a zveřejňování zpráv.

Cílem těchto Deseti zásad proti korupci, je pomoci státním podnikům implementovat úspěšné protikorupční programy, být transparentní a zodpovědný vůči jejich konečným majitelům – občanům, jak řekl Jermyn Brooks, předseda řídícího výboru pro obchodní principy organizace Transparency International a pracovní skupiny SOE.

Doporučení pro SOE

Principy SOE byly rozvíjeny v průběhu spolupráce s více zainteresovanými stranami, kdy organizace Transparency International hledala rady a doporučení samotných SOE – v jejích pobočkách, u akademických pracovníků a odborníků z oblasti řízení celého světa. Principy jsou spojeny s “obchodními zásadami pro boj s úplatkářstvím, které zahájila organizace Transparency International v roce 2003 a významně přispěly k formování podnikové protikorupční praxe.

Zásady pro státem řízené podniky jsou navrženy tak, aby doplňovaly práci Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD) v poskytování vládního řízení a protikorupčního vedení vládám.

“Podíváme se na všechny SOE, od velkých až po ty malé, aby použily návody obsažené v principech” dodal Brooks. 

Deset protikorupčních principů pro SOE

Řídící rada SOE a její vedení s podporou všech zaměstnanců:

  • Používejte ty nejvyšší standardy etiky a integrity.
  • Zajistěte nejlepší způsob správy a dohled nad protikorupčním programem.
  • Buďte zodpovědní k zainteresovaným stranám prostřednictvím transparentnosti a veřejným zprávám.
  • Postarejte se o politiku v oblasti lidských zdrojů a procedury, které podporují program boje proti korupci.
  • Navrhněte program proti korupci na základě důkladného posouzení rizik.
  • Implementujte podrobné politiky a postupy pro řešení klíčových rizik korupce.
  • Spravujte vztah se třetími stranami, abyste se ujistili, že budou dodržovat protikorupční standardy, které odpovídají standardům SOE.
  • Využívejte komunikaci a školení, abyste začlenili program boje proti korupci do SOE.
  • Poskytněte bezpečné a dostupné rady.
  • Sledujte, posuzujte a neustále se pokoušejte zlepšovat implementaci protikorupčního programu.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.