Transparency International vydává Deset protikorupčních principů pro státem řízené podniky

Publikováno: 30. listopadu 2017

Mezinárodní protikorupční organizace Transparency International vydává publikaci Deseti protikorupčních principů pro státem řízené podniky. Publikace má povzbudit a pomoct podnikům řízeným nebo částečně vlastněným státem provádět protikorupční programy založené na nejvyšších standardech integrity a transparentnosti.

Úvodní strana publikace | zdroj: TI

Státem vlastněné podniky (tzv. SOE) reprezentují důležitý podíl na HDP mnoha států, převážně v oblastech rozvíjejícího se trhu a v zemích s vysokým podílem zaměstnanosti. Okolo jedné čtvrtiny jmění 500 světových organizací jsou právě SOE, které státy ovládají k poskytnutí natolik zásadních služeb jako jsou: energie, voda, přeprava zdravotní péče do komunit atd.

SOE jsou mnohem více náchylné ke korupci ve srovnání s ostatními společnostmi. Je to především kvůli jejich blízkému vztahu s vládou, veřejnými činiteli a rozsahu aktiv a služeb, které kontrolují.

Petrobras, Telia a další

Jeden z nedávných korupčních skandálů zahrnoval státem vlastněné podniky, které jasně ukazovaly riziko, kterému tyto společnosti čelí. V Brazílii se státem vlastněná firma Petrobras dopustila korupce, kde docházelo k nelegálním platbám politikům a úplatkům, které vedly k obrovským ekonomickým, politickým a společenským škodám, které postihly celou zemi. Podobně byl skandinávský telekomunikační gigant Telia nedávno přichycen, jak se dopouští úplatku v souvislosti s byznysem v Uzbekistánu v celkové částce 965 milionů dolarů.

“Nejefektivnější cestou pro SOE je bojovat s korupcí skrze transparentnost. To je také základní myšlenka SOE zásad,” říká Delia Ferreira Rubio, předsedkyně Mezinárodní správní rady Transparency International. “Přestože SOE jsou vlastnění veřejností, měly by být vzorem integrity a transparentnosti. Bohužel, tomu tak není.”

Rozvíjející se trhy

V roce 2016 Transparency International publikovala výzkum transparentnosti firem v rozvíjejících se trzích, který mimo jiné ukázal, že napříč osmnácti převážně čínských SOE, méně než třetina zveřejnila informace o jejich protikorupčních programech. Výsledkem bylo 100 společností, z nichž pouhých 48 % zveřejnilo informace o protikorupčních programech. Tento trend se nijak nemění a odpovídá výsledkům předchozích studií tohoto druhu.

Zásady SOE poskytují návod pro etické chování, zároveň však přináší praktický rámec pro potírání korupčních rizik. Zdůrazňují úlohu podnikové správy v odpovědnosti zainteresovaných subjektů skrze transparentnost a zveřejňování zpráv.

Cílem těchto Deseti zásad proti korupci, je pomoci státním podnikům implementovat úspěšné protikorupční programy, být transparentní a zodpovědný vůči jejich konečným majitelům – občanům, jak řekl Jermyn Brooks, předseda řídícího výboru pro obchodní principy organizace Transparency International a pracovní skupiny SOE.

Doporučení pro SOE

Principy SOE byly rozvíjeny v průběhu spolupráce s více zainteresovanými stranami, kdy organizace Transparency International hledala rady a doporučení samotných SOE – v jejích pobočkách, u akademických pracovníků a odborníků z oblasti řízení celého světa. Principy jsou spojeny s “obchodními zásadami pro boj s úplatkářstvím, které zahájila organizace Transparency International v roce 2003 a významně přispěly k formování podnikové protikorupční praxe.

Zásady pro státem řízené podniky jsou navrženy tak, aby doplňovaly práci Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD) v poskytování vládního řízení a protikorupčního vedení vládám.

“Podíváme se na všechny SOE, od velkých až po ty malé, aby použily návody obsažené v principech” dodal Brooks. 

Deset protikorupčních principů pro SOE

Řídící rada SOE a její vedení s podporou všech zaměstnanců:

  • Používejte ty nejvyšší standardy etiky a integrity.
  • Zajistěte nejlepší způsob správy a dohled nad protikorupčním programem.
  • Buďte zodpovědní k zainteresovaným stranám prostřednictvím transparentnosti a veřejným zprávám.
  • Postarejte se o politiku v oblasti lidských zdrojů a procedury, které podporují program boje proti korupci.
  • Navrhněte program proti korupci na základě důkladného posouzení rizik.
  • Implementujte podrobné politiky a postupy pro řešení klíčových rizik korupce.
  • Spravujte vztah se třetími stranami, abyste se ujistili, že budou dodržovat protikorupční standardy, které odpovídají standardům SOE.
  • Využívejte komunikaci a školení, abyste začlenili program boje proti korupci do SOE.
  • Poskytněte bezpečné a dostupné rady.
  • Sledujte, posuzujte a neustále se pokoušejte zlepšovat implementaci protikorupčního programu.

“Nejefektivnější cestou pro SOE je bojovat s korupcí skrze transparentnost. To je také základní myšlenka SOE zásad,” říká Delia Ferreira Rubio, předsedkyně Mezinárodní správní rady Transparency International. “Přestože SOE jsou vlastnění veřejností, měly by být vzorem integrity a transparentnosti. Bohužel, tomu tak není.”

Související publikace