Transparency International ČR se představila v Jablonném nad Orlicí

Publikováno: 18. března 2013

Na pozvání majitele firmy Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí zde Transparency International prezentovala zaměstancům firmy a jejich přátelům své projekty, jejichž cílem je boj proti korupci.

Účastníci se zajímali o kauzy, které TI aktuálně řeší, stejně jako o dlouhodobou práci  na zlepšení protikoruční legislativy.