Transparency International – Česká republika se nenechá zastrašit snahami o diskreditaci

Vydáno 28. 03. 2013

Transparency International – Česká republika bývá opakovaně předmětem nesmyslných a nepodložených útoků na vlastní transparentnost. Naposledy tato nařčení přišla z okruhu senátora a neúspěšného prezidentského kandidáta Tomio Okamury. Nezbývá než zopakovat, že Transparency International – Česká republika plní všechny zákonem požadované povinnosti a mnohdy jde i nad jejich rámec.

Senátor Tomio Okamura uspořádal dne 26. 3. 2013 tiskovou konferenci o údajné netransparentnosti Transparency International. Snahy o znedůvěryhodnění této organizace se objevují vždy, když se kritika ze strany TI stává někomu nepohodlnou.  Obdobné útoky zažívala TI např. v době, kdy se angažovala v kauze Dopravního podniku hl. m. Prahy.

V případě senátora Okamury se dostavila typická mediální reakce na výsledky monitoringu financování prezidentské kampaně. Místo vysvětlení a zprůhlednění své prezidentské kampaně, která vyšla podle předem daných kritérií jako nejméně transparentní (k dohledání na  http://www.transparentnivolby.cz/?kandidati=tomio-okamura), se senátor Okamura omezil na pouhé osobní útoky proti zpracovateli monitoringu ve snaze zeslabit tím v očích veřejnosti váhu jeho argumentů.

Jako zbraně proti TI jsou používány informace, které kolují na internetu již řadu let, ať jde o mnohokrát vysvětlovanou transformaci TI z právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost,  pochyby o zdrojích financování či různé spekulace o činnosti na politickou objednávku.

Tyto argumenty byly mnohokrát vyvráceny a vysvětleny, přesto opakujeme:

  • TI je nezávislá organizace, jejíž činnost nemůže ovlivnit senátor Okamura ani žádný jiný politik.
  • TI plní zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o obecně prospěšných společnostech a dalších relevantních právních předpisů.
  • Účetnictví TI je každoročně auditováno, závěry auditu projednává dozorčí rada.
  • Výrok auditora je součástí pravidelných výročních zpráv, které jsou k dispozici na webových stránkách TI.
  • Finanční prostředky získané v rámci dotací a grantů jsou vždy kontrolovány donory a větší projekty jsou speciálně auditovány. Přehled o zdrojích financování je rovněž součástí výročních zpráv.
  • Výroční zprávy, personální obsazení, zdroje příjmů a jednotliví donoři jsou uvedeni na webových stránkách TI (https://www.transparency.cz/vyrocn-zpravy).

Kontakt pro média:

PhDr. Radim Bureš
Programový ředitel TI
Mobil: 733 666 008
E-mail: bures@transparency.cz


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.