Transparency International ČR byla reakreditována jako národní pobočka celosvětové sítě Transparency International /TI/ na území České republiky.

Publikováno: 3. dubna 2013

Jako výraz uznání za dlouholetý aktivní boj proti korupci obdržela česká pobočka TI reakreditaci statusu národní pobočky na další tři roky. Tímto aktem ocenila její práci celosvětová centrála Transparency International v Berlíně.

Podmínkou udělení tohoto statusu je mj. :

  • Dodržování  Prohlášení  o vizích, hodnotách a hlavních zásadách TI
  • Pravidelné informování o projektech a akcích, které probíhají na území dané pobočky.
  • Pravidelné kontroly finančního hospodaření pobočky.
  • Dodržování corporate designu Transparency International /použití loga a dalších grafických prvků/.
  • Přísné dodržování základního kodexu chování, vyplývajícího z Prohlášení o vizích, hodnotách a hlavních zásadách TI.
  • Důraz na udržování dobrého jména TI všemi pracovníky a členy dozorčí či správní rady.

O tom, že akreditace není samozřejmostí, může svědčit i příklad polské pobočky TI, která byla v roce 2011 rozpuštěna kvůli nedostatku růstového potenciálu, jak oficiálně uvedla berlínská centrála Transparency International.