Tisková zpráva: Zlatý Černý důl

Vydáno 14. 02. 2012

Státní zastupitelství v Trutnově podalo počátkem února tzv. žalobu ve veřejném zájmu, kterou napadá nezákonný a nehospodárný prodej pozemků městysu Černý Důl. Impulzem k tomu byl podnět zpracovaný TIC. Veřejnému rozpočtu tak může být zachráněno přes 600 000 Kč.

Státní zastupitelství se ztotožnilo s argumentací TIC, která upozornila jednak, že městys Černý Důl prodal část obecních pozemků za cenu, která není v místě a čase obvyklá, a zároveň měl již před oznámením o zamýšleném prodeji uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí, čímž omezil možnost podávání nabídek ke koupi. Obojím došlo k porušení zákona o obcích, který upravuje mj. hospodárné nakládání s obecním majetkem.

Podáním návrhu na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví projevilo státní zastupitelství snahu využívat svá oprávnění k ochraně veřejného zájmu v plném rozsahu a nejen v trestní oblasti.

Pokud se i soud přikloní k názoru státního zastupitelství a TIC, veřejnému rozpočtu může být zachráněno přes 600 000 Kč. Původní prodejní cena činila 1266 za m², Černý Důl však výměru prodávaných pozemků navýšil a výsledná cena tak klesla na 515 Kč za m².

Cena nižší než v místě a čase obvyklá a nedostatečné zdůvodnění odchylky má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Tuto neplatnost má oprávnění namítat u soudu pouze omezený okruh osob. Zákon o státním zastupitelství ovšem dává takovou možnost i státnímu zastupitelství, ale dosavadní praxe byla v tomto směru nedostatečná. TIC proto vítá iniciativu státního zastupitelství v Trutnově se případem zevrubně zaobírat a v konečném důsledku návrh k soudu podat.

Tisková zpráva ke stažení zde

Kontakt:

Mgr. Petr Leyer

Právní poradna TIC

Transparency International – Česká republika

Tel: +420 224 240 896


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.