TI vyzývá k nastavení jasných pravidel pro filmové dotace

Vydáno 01. 03. 2012

Nejasný a nekoordinovaný způsob přidělování grantů na výrobu a distribuci českých filmů z rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie by se měl změnit. 

TIC dlouhodobě sleduje hospodaření s veřejnými prostředky v různých dotačních programech a součástí tohoto monitoringu se proto stal i Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (Fond). Rada Fondu prostřednictvím svých 13 členů rozhoduje na neveřejných zasedáních a tajným hlasováním o způsobu a výši čerpání rozpočtu Fondu, který se pohybuje přes 100 mil Kč ročně a je mimo jiné naplňován 1 Kč z každé prodané vstupenky do kina.

TIC vyzývá k vytvoření pravidel a kritérií pro rozhodovací proces přidělování grantů a nastavení rovných výchozích podmínek pro všechny žadatele tak, aby nedocházelo k pochybnostem a neodůvodněné disproporcionalitě.

Vláda ČR se stejnou otázkou zabývala ve středu 29. února 2012 a schválila návrh zákona, který má nově upravit zdroje financování české kinematografie a též fungování Fondu. TIC tuto vládní iniciativu sleduje a zastává názor, že pro rozhodování Rady Fondu o poskytování podpor by měla být nastavena jasná pravidla, která umožní žadatelům jednoduchou orientaci v celé proceduře. Je zřejmé, že odbourání subjektivních pohledů členů Rady není v oblasti hodnocení uměleckých děl žádoucí a možné, ale proč má probíhat tajně a bez kritérií? Zároveň by bylo vhodné, aby ruku v ruce s novými pravidly šla filmové tvorbě i náležitá materiální podpora. “České filmy si zaslouží větší podporu státu, ale její rozdělování musí být podle jasných pravidel a probíhat otevřeně“, dodává David Ondráčka z TIC.

Počátečním vzorem pro řešení mohou být okolní státy, kdy např. v Maďarsku existuje propracovaný bodový systém, který zohledňuje různé aspekty filmového díla při zachování volného rozhodování pro členy orgánu podobného české Radě Fondu. „V roce 2004 byl uveden v platnost novelizovaný filmový zákon, který na základě bodového systému umožňuje tvůrcům dosáhnout na podporu až do výše 50%, případně pro artové, nevýdělečné projekty až 70-90% do celkové výše 2 milionů HUF.“

Kontakt pro média:
David Ondráčka, ředitel
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Tel: 224 240 895
Mail: ondracka@transparency.cz


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.