TIC se nepodílela na výběru dodavatele technologie metra pro trasu A

Vydáno 26. 02. 2012

Reakce TIC na zavádějící informace uvedené dne 26. 2. 2012 bývalým ředitelem DPP Martinem Dvořákem v pořadu Otázky Václava Moravce, kde se pokoušel vyvrátit podezření z manipulací s veřejnými zakázkami Dopravního podniku hl. města Prahy.

V rozhovoru bývalý ředitel DPP uvedl, že se TIC zúčastnila výběrového řízení na dostavbu metra trasy A. Tato informace je zcela zavádějící. V létě roku 2010 se TIC dozvěděla o probíhající veřejné zakázce „Výstavba metra V. A (Dejvická – Motol) – technologická část“, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy uveřejnil dne 5. 8. 2010 s lhůtou pro doručení nabídek do 20. 9. 2010. V souvislosti s podezřením, že zakázka byla záměrně vyhlášena tak, aby o ní mohlo rozhodnout ještě zastupitelstvo před konáním komunálních voleb, oslovila TIC dne 24. 9. 2010 tehdejšího generálního ředitele DPP Martina Dvořáka otevřeným dopisem, ve kterém jej žádala o co nejvyšší míru transparentnosti výběru dodavatelé této veřejné zakázky. Martin Dvořák reagoval dopisem ze dne 5. 10. 2010, v němž mimo jiné pozval zástupce TIC na zasedání hodnotící komise. Právník TIC se tedy následně ve dne 26. 10. 2010 a 26. 11. 2010 zúčastnil jako pozorovatel zasedání této hodnotící komise.

Vzhledem k tomu, že hodnotící komise rozhodovala na základě podkladů již předem zpracovaných odbornými skupinami pro posouzení technické a obchodní části nabídky, tedy rozhodovala o věcech již předem rozhodnutých, a pozorovatel TIC byl v důsledku své účasti při zasedání hodnotící komise ze zákona vázán mlčenlivostí, neshledala TIC své další angažmá v této věci za jakkoli přínosné.

V dalším případě byla TIC dopravním podnikem oslovena, aby mu sdělila výhrady k zadávání veřejných zakázek. Tuto aktivitu jsme vyhodnotili jako snahu nás ovlivnit, eventuálně využít značky TIC, a proto jsme k této spolupráci nepřistoupili.

První část pořadu

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/212411030500226/

Druhá část pořadu

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/212411030510226/


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.