TI uspěla ve sporu o informace s českobudějovickým dopravním podnikem

Vydáno 17. 06. 2014

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích dal za pravdu TI, když neposkytnutí informací Dopravním podnikem města České Budějovice shledal v rozporu se zákonem.

TI v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádala od července roku 2013 po českobudějovickém dopravním podniku poskytnutí kopie auditu, který se týkal veřejných zakázek zadávaných dopravním podnikem.

Dopravní podnik argumentoval tím, že audit nelze poskytnout z důvodu obsahu obchodního tajemství resp., že celý audit je obchodním tajemstvím, aniž by specifikoval, o jaké informace typově jde a proč je potřeba je chránit před poskytnutím veřejnosti. Toto označil soud za nedostačující a chybné zdůvodnění a vrátil věc k projednání zpět dopravnímu podniku z důvodu nepřezkoumatelnosti.

„Soud proto uzavřel, že je důvodná námitka žalobce, že není možné, aby bylo odepřeno poskytnutí informací o celém obsahu dokumentu s odkazem na ochranu obchodního tajemství podle § 9 zákona o informacích. V daném případě musí tedy povinný subjekt posoudit jednotlivě požadované informace s ohledem na přípustnost jejich poskytnutí a je povinen poskytnout veškeré požadované informace, u kterých není zřejmé, že tomu brání ustanovení zákona.“

Dopravní podnik musí nyní informace buď poskytnout, nebo vypracovat nové a podrobnější odůvodnění rozhodnutí o neposkytnutí informací.

TI je přesvědčena, že má nárok na většinu informací v auditu obsažených, aby bylo možno vyhodnotit správnost nakládání s veřejnými prostředky v českobudějovickém dopravním podniku, a bude se případem dále zabývat.


Štítky: České Budějovice

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.