TI představila Klub bojovníků proti korupci

Vydáno 05. 06. 2012

TI představila Klub bojovníků proti korupci a zároveň unikátní výzkum ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Transparency International Česká republika (TIC) představila klub, který sdružuje lidi a firmy podporující boj s korupcí. Klub Transparency International se má zároveň stát základním pilířem nového způsobu financování činnosti této neziskové organizace. Jeho cílem je do boje proti korupci aktivně zapojit veřejnost. Klub byl původně určen pouze jednotlivcům, nově do něj vstupují i firmy.

„Naše tradiční zdroje financování od zahraničních nadací bohužel vysychají, musíme se tedy více spolehnout na podporu české veřejnosti, pokud nemáme naše aktivity omezovat,“ říká David Ondráčka, ředitel TIC. „Díky příspěvkům členů Klubu můžeme získat stabilní finanční zázemí, které není vázané na jednotlivé projekty jako v případě grantů a státních dotací. Naším cílem je také zvýšit svoji nezávislost na státních institucích.“

TIC už v minulosti dokázala zachránit stovky milionů až miliardy korun z veřejných rozpočtů, například přispěla k zastavení předraženého tendru na odstranění starých ekologických zátěží nebo nevýhodných prodejů majetku v několika městech. Výrazně se podílela také na prosazení nového zákona o veřejných zakázkách, který od dubna mj. zakazuje výběr dodavatele losováním.

Prvním členem Klubu z řad firem se stala společnost Zátiší Group provozující v Praze několik restaurací a cateringové služby. Na činnost TIC věnovala částku 100.000 Kč. „Velice rádi podpoříme organizaci, která přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v této zemi,“ pohlásil Sanjiv Suri, majitel Zátiší Group.

Kolik stojí zkouška v autoškole?

Podle výzkumu, který pro TIC zdarma zpracovala agentura STEM/MARK, by neziskovou organizaci bojující s korupcí v Česku podpořilo téměř 60 % dotázaných (ale určitě jen 16 %), a to většinou částkou nepřevyšující 100 Kč měsíčně. Z výzkumu dále vyplývá, že na drobné úplatky jsou někteří lidé ochotní dávat částky v rozmezí 5 – 10 tisíc Kč. Zároveň potvrdil, že drobná korupce prostupuje celou řadou sfér společnosti.

Nejčastěji se lidé (či jejich známí) setkávají s úplatky na stanici technické kontroly, když si chtějí zajistit lepší lékařskou péči nebo v souvislosti s prominutím dopravních přestupků. O něco méně často při přijetí dítěte do mateřské školy, složení zkoušky v autoškole nebo při snaze získat rychlé stavební povolení od úřadů. Častěji se s žádostí o úplatek setkávají obyvatelé Středočeského kraje a Prahy.

Při uvedení situace „kolik peněz musíte dát za nějaký extra úkon“ jen 9 – 20 % uvedlo, že úplatek dávat nemusí. V rámci drobné korupce se jeví jako „nejdražší“ rychlé povolení stavby, lidé jsou připraveni dát úředníkovi v průměru 10 438 Kč. Zkušebnímu komisaři v autoškole by za úspěšnou zkoušku dávali v průměru 4 764 Kč, dopravnímu policistovi za prominutí závažnějšího přestupku 4 735 Kč. Nejméně si „vydělají“ na STK, kde za schválení nevyhovujícího auta mohou od lidí čekat průměrně 3 953 korun.

Naprostá většina si myslí, že míra korupce v zemi se zvyšuje (48 % si myslí, že hodně, 46 % trochu). Zajímavé je, že braní úplatků je vnímáno výrazně hůř než dávání. Tento rozdíl se zvyšuje s rostoucím vzděláním.

Pokud by si lidé měli vybrat mezi dobročinnými aktivitami, na boj s korupcí by peníze nejraději věnovalo jen 7 % dotázaných, což je v kontextu ostatních dobročinných aktivit nejméně (nezaopatřené děti 35 %, výzkum léku proti rakovině 30 %, pomoc po živelné pohromě 13 %).

Financování politických kampaní mezi prioritami

David Ondráčka je přesto optimistou: „Myslím, že atmosféra v Česku se mění. Věřím, že do konce roku bude mít Klub Transparency 1 000 členů, jednotlivců i firem.“ Pomoci má i reklamní kampaň v tisku a rozhlase, kterou pro TIC zdarma připravila agentura Euro RSCG.

Mezi hlavní priority TIC pro další období patří problematika financování politických stran, profesionální státní správa a nezávislost a specializace státního zastupitelství. TIC rovněž monitoruje čerpání fondů EU a klientelistické sítě kolem nich. Rovněž se pustila do boje za účinnou regulaci hazardu, omezení daňových úniků a praní špinavých peněz. Na podzim chce TIC monitorovat financování kampaní na krajské a zejména prezidentské volby. Také na tyto aktivity chce využít prostředky od členů Klubu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.