TI: Přední experti hledali cesty, jak předcházet rizikům podvodů a korupce u evropských fondů na konferenci pořádané Transparency International

Vydáno 17. 05. 2013

Evropské fondy se staly synonymem předražených a neúčelných projektů, i když rozkradené a zneužité prostředky tvoří jen malou část celkového objemu využitých prostředků. Jak předcházet rizikům podvodů, korupce a zneužívání evropských fondů a vrátit jim postavení velké příležitosti pro ČR se diskutovalo na konferenci pořádané Transparency International.

Dne 16. května 2013 uspořádala Transparency International – Česká republika, o.p.s. v rámci programu Herkules  Evropského  úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) konferenci „Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání“. Akce se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského a ve spolupráci s tímto ministerstvem.

Jejím cílem bylo seznámit se se současným stavem realizace operačních programů především z pohledu rizika zneužití či podvodu. Byly zde prezentovány poznatky  z práce řídících, kontrolních a auditních orgánů, ale i nezávislých organizací. Stala se fórem pro výměnu zkušeností mezi hlavními přednášejícími a účastníky. 

Konference se zúčastnilo 82 zástupců operačních programů, auditních a kontrolních orgánů a dalších institucí, které se aktivně zapojují do využití Evropských fondů v České republice. Konference se zúčastnily delegace Maďarska, Litvy a Estonska. Program jednání je jistě nezklamal. Byl rozdělen do tří panelů, které se zabývaly problematikou rizik podvodů a zneužití Evropských fondů z pohledu vnitřních řídících orgánů implementační struktury, zahraničních hostů a představitelů externích kontrolních mechanismů.

Jménem ministra pro místní rozvoj konferenci zahájil 1. náměstek ministra Daniel Braun, za Transparency International – Čeká republika pak předseda její správní rady Jan Spáčil.

První panel zahájil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Seznámil se strategií Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti přípravy implementační struktury a metodik pro další programovací období, které budou zahrnovat protikorupční strategii vycházející z principu nulové tolerance podvodů. Zdůraznil i potřebu vysoké míry transparentnosti celého procesu: „Informace by měly být zveřejňovány tak, aby umožňovaly jasné srovnání a kontrolu“.  Zástupce Evropské komise pan Aurelio Cecílio zdůraznil potřebu posílení právní jistoty pracovníků implementační struktury formou přijetí služebního zákona.

Velkým zájem vyvolalo jednání třetího panelu, který svým vystoupením zahájil Miroslav Kala, prezident NKÚ. Podrobně na konkrétních příkladech představil činnost NKÚ v oblasti fondů EU. Hlavní zjištění konstatují daleko lepší formální úroveň implementačního procesu. Skutečný dopad na lepší využívání evropských fondů je však stále malý. Důvodem je to, že formální údaje často nevypovídají nic o účelnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků. Riziko viděl i v absenci stabilizačních mechanismů pracovníků: „Je třeba si začít více vážit lidí, kteří by měli hájit zájem státu“. 

„Jednotlivé příspěvky i následné diskuse jasně ukázaly nutnost zjednodušení implementační struktury operačních programů cestou jejich redukce, elektronizace, revize legislativního prostředí, standardizace metodického prostředí a ukazatelů a jasné strategie řízení lidských zdrojů. Je nutné pokračovat v posilování  nezávislosti kontrolních a auditních orgánů a výrazně se zaměřit na měřitelné výsledky jednotlivých projektů, nikoli pouze na ukazatele čerpání fondů“, shrnul závěry konference programový ředitel TI Radim Bureš.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.