TI a boj proti daňovému Eldorádu v Česku

Vydáno 28. 04. 2016

Naše dlouholetá snaha o změnu zažité image a reality Česka jako kasina Evropy uspěla a přispěli jsme k přijetí nových pravidel pro hazard. Vše začalo před několika lety naší podporou sdružení Brnění a Občané proti hazardu, kterým se TI snaží již několik let pomáhat, komunikací se všemi ministry financí, spoluprací se samosprávami. Na cestě k efektivní regulaci hazardu se odehrálo několik zásadních kroků, které nás přivedly až k přijetí loterijního zákona sněmovnou v dubnu 2016. Nový zákon tak již v příštím roce nahradí loterijní zákon z roku 1990, který je nefunkční a nepředstavuje moderní regulační rámec.

Hazard ilustrační foto

Ilustrační foto | zdroj: Týden.cz

Přelomovým krokem bylo rozhodnutí Ústavního soudu, který obcím umožnil regulovat hazard na svém území. A zájem veřejnosti na regulaci hazardu byl na komunální úrovni mimořádný. Města začala přijímat vyhlášky, došlo k několika referendům a někde se to znamená úplný konec hazardu, jinde jasně definovaná pravidla pro jejich provoz. Dalším mezníkem v procesu snah o nastavení pravidel hazardu bylo zpracování studie dopadů hazardu Úřadem vlády, čímž byla zákonodárcům nabídnuta podložená relevantní data a vyčíslené ekonomické i sociální dopady pro další rozhodování. V roce 2014 tedy Ministerstvo financí připravilo návrh hazardního zákona, jehož přínos spočíval zejména ve vyšším zdanění hazardních společností a tím i vyšších příjmech do státní pokladny.

V průběhu přípravy a projednávání regulace hazardu jsme naráželi na aktivity silné hazardní lobby, což vrcholilo výhružkou loterijního holdingu Synot a jeho majitele senátora Valenty mezinárodní arbitráží vůči ČR. Tlačili jsme na Ministerstvo financí, aby nepodléhalo hazardní lobby a aby z návrhu nezmizely pasáže, které měly sloužit k ochraně hráčů, snižovat riziko vzniku závislosti a omezovat výši proher. V určité fázi legislativního procesu vyjádřil ředitel TI David Ondráčka své obavy z okleštěného hazardního zákona v Minutách TI, které jsme věnovali této problematice.

YouTube kanál Transparency International Česká republika | zdroj: TI

V červenci loňského roku se vláda ČR při projednávání návrhu nového loterijního zákona přiklonila k přísnější variantě, která již obsahovala prvky snah o snížení rizika vzniku závislosti u hráčů. TI spolu s Občany proti hazardu a sdružením Brnění tento krok přivítala na společné tiskové konferenci. Na podzim loňského roku se však situace opět zkomplikovala. Ve sněmovně byl projednáván návrh poslance Volného, jehož cílem bylo zvýšení daní z hazardu. Hazardní průmyslu byl proti jen naoko, protože se neřešila skutečná regulace hazardu a její aplikace se o rok odložila. Pomyslnou korunu absurdním dohadům nad zněním zákona, sněmovním obstrukcím, nasadil senátor Ivo Valenta (zároveň majitel loterijního holdingu Synot), který podal žalobu na stát. V duelu proti zástupci podnikatelů v hazardu Petru Vrzáňovi se k celé věci vyjádřil David Ondráčka takto: „Je ke zvážení, zda je akceptovatelné, aby senátor, který má zastupovat zájmy svého státu, žaloval stát z pozice hájení svých soukromých zájmů. Obzvlášť, když senátor Valenta pak chodí kontrolovat projednávání novely do Poslanecké sněmovny, jeví se střet zájmů jako naprosto jasný.“

Dalším značným úspěchem bylo přijetí vyhlášky a omezení hazardu v Praze. Primátorka města Krnáčová předložila zastupitelstvu návrh velmi omezený, který však na poněkud chaotickém zastupitelstvu byl pozměňovacími návrhy výrazně zpřísněn. Tato novela platí od 1. ledna 2016 a reálně v Praze zůstane pouze kolem 100 kasin a herny zmizí úplně.

Nakonec po dlouhých peripetiích byla hazardní legislativa sněmovnou přijata, výsledek je kompromisem, ale velmi progresivním.  Projednaný návrh obsahuje regulaci i vyšší zdanění. Povoluje podnikání zahraničních sázkových on-line společností a obsahuje možnost blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Účinnost zákona se datuje počátkem příštího roku. Zdanění hazardu bude podléhat dvě sazbám, kdy na automaty se bude vztahovat sazba 35 % a na ostatní druhy hazardu 23 %. Přijetí návrhu sněmovnou vnímáme jako vítězství snah TI a občanských protihazardních sdružení. Je to výsledek mnohaleté trpělivé a promyšlené strategie proti soupeři s téměř neomezenými finančními možnostmi.  

TI se regulaci hazardu věnuje řadu let. Díky našemu tlaku jsme pomohli omezit tuto herní chobotnici parazitující nejen na patologických hráčích a celé společnosti, které nic pozitivního nepřináší. Bez Vaší podpory není možné takový boj vést. Podpořte TI a naše podobné aktivity finančně!


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.