Téměř stovka lidí přišla v Brně diskutovat nad problematikou územního plánování

Vydáno 20. 02. 2013

Přes osm desítek lidí dorazilo v pondělí 18. února do Moravské zemské knihovny v Brně, aby se v rámci veřejné diskuse zapojili do dialogu nad současným stavem územního plánování a aktuálními případy obrany veřejného prostoru v Brně.

Nad zcela konkrétními kauzami, které dnes hýbou moravskou metropolí se diskutovalo o možnostech občanské společnosti bránit veřejný prostor proti necitlivým plánům developerů, časti propojených s představiteli města. Akci pořádala Transparency International – Česká republika spolu s brněnskými sdruženími Nesehnutí a Brnění.

Během debaty se příchozí občané mohli seznámit s konkrétními brněnskými kauzami, které prezentovali zástupci hnutí Nesehnutí Milan Štefanec a občanského sdružení Brnění Matěj Hollan. Pozváni byli zástupci brněnského magistrátu, ti ale nakonec nedorazili.

Matěj Hollan promluvil o aktuálním dění i možné budoucnosti Jižního centra v Brně. Ukázal, jak využití prostoru Jižního centra zůstává zablokováno kvůli zájmům developerů, ač by mohlo sloužit skutečným potřebám občanů města. „Územní plánování má být zaměřeno na to, aby veřejný prostor zůstal naším prostorem. Je důležité, abychom ho uměli chránit,“ řekl Hollan na debatě. Zapojením občanské společnosti do přípravy územního plánu a důsledným vymáháním práva na informace je možné některé nežádoucí developerské projekty zastavit.

Po Matěji Hollanovi si vzal slovo Milan Štefanec, který vysvětlil problematiku institutu autorizovaného inspektora. „Je to unikátní způsob  legalizace korupce“, řekl Štefanec a dodal, že institut autorizovaného inspektora je příkladem privatizace veřejné správy. Jako ilustrativní příklad představil kauzu v Brně-Líšni, kde přes protesty občanů a zpočátku i místní radnice došlo v důsledku postupu  autorizovaného inspektora i brněnských úřadů k vykácení borového háje kvůli stavbě ubytovny. Jak konstatovala Česká inspekce životního prostředí, úřad Veřejného ochránce práv i krajský soud, došlo tak k porušení zákona ze strany místního stavebního úřadu, Magistrátu města Brna i investora. Dodal ale také, že soustředěným tlakem se nakonec podařilo zákon novelizovat a pravomoc autorizovaných inspektorů omezit.

Poslední příspěvek měl Jaroslav Tauchman ze sdružení Náš Liberec, který představil obdobné příklady problematického propojení vedení města a developerů ze severu Čech, konkrétně z Liberce. Na konkrétních stavbách ukázal, jak nevratné škody na tváři města může způsobit, když radnice rozhoduje ve prospěch developerů a nikoli ve prospěch veřejného zájmu. „Na případu opuštěné a zející jámy v centru města, je vidět, kam až sepětí developerů a radnice může vést“, shrnul svůj příspěvek Jaroslav Tauchman. Radikální změna politické mapy města Liberce a celého Libereckého kraje po posledních volbách ukazuje, že občan a volič může situaci změnit.

Po těchto příspěvcích následovala diskuse, ve které účastníci mluvili nejen o svých vlastních úspěších – například v obci Kohoutovice se aktivním občanům podařilo zachránit 1,5 hektaru lesa – ale také o nutnosti být aktivní a hledat způsoby, jak veřejný prostor i své zájmy chránit. „Občané ČR musí zefektivnit a zintenzivnit své postupy. Soudní jednání jsou příliš náročná a vyčerpávající,“ řekla Milada Ptáčková z občanského sdružení Ochrana zdravého života obce Modřic. Podle ní je cestou hledání spojenectví s politickou stranou, protože v ČR zůstala koncepce politických stran jako hlavního hráče veřejného dění.

Na závěr každý z přednášejících shrnul tři klíčové aspekty úspěšnosti občanské aktivity. Nejčastěji zaznívala nutnost vytrvat, ale hlavně se aktivně zajímat a nebát se požádat o pomoc média či neziskové organizace. „Pro úspěch jakékoliv občanské aktivity je nutné včas zachytit, jaké změny se chystají, a vědět, jaké kroky je možné proti nim případně udělat. Jde o to aby aktivistická veřejnost věděla, jaké nástroje může použít a uměla tak své zájmy prosazovat a hájit“ , doplnil Radim Bureš z TI.

Na debatu naváže kurz občanské protikorupční sebeobrany, který proběhne v Brně v prostoru NaZemi (Kounicova 42) v úterý 26. 2. 2013 od 17:00 a jehož cílem je se seznámit občany města Brna s možností, jaké prostředky využít ve chvíli, kdy se setkají s korupcí, klientelismem nebo svévolí samosprávy či státní správy.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.