Studie národní integrity online

Publikováno: 8. prosince 2011

Transparency International vydala Studii národní integrity. Studie je ke stažení v sekci Publikace.

Ve Studii národní integrity TIC analyzuje připravenost či nepřipravenost základních institucí ČR čelit korupci. Mezi zkoumané instituce patří mimo jiné exekutiva, legislativa, soudnictví, státní správa, kontrolní instituce, ale také politické strany, média, občanská společnost a byznys. Tyto instituce jako „pilíře“ společně tvoří systém národní integrity.