Strany zveřejňují o financování svých kampaní více informací než v minulosti, ale podstatné údaje stále chybí

Vydáno 16. 05. 2014

Výsledky monitoringu financování volebních kampaní jednotlivých stran do Evropského parlamentu, který zpracovala Transparency International, nejsou optimistické. Čtyři strany z deseti nemají transparentní účet (TÚ). Některé tají složení volebních týmů nebo agentury, se kterými evidentně spolupracují. Žádná z monitorovaných stran nesděluje, kolik míní vydat na mediální inzerci nebo billboardy. Z monitoringu společnosti Admosphere vyplývá, že ceníková hodnota reklamního prostoru překročila již 30 mil. korun.  Bez kvalitního zákona o financování politických stran a dohledu nad stranami se situace nezlepší.

Jen v loňském roce obdržely politické strany a hnutí ze státního rozpočtu téměř miliardu korun. Z těchto veřejných prostředků nyní většina z nich financuje své volební kampaně do Evropského parlamentu. Nejtransparentnější informace o financování své kampaně poskytuje Strana zelených a TOP 09. Pomyslnou dvojku si zaslouží Česká pirátská strana. Střed patří KSČM, Straně svobodných občanů, ČSSD, KDÚ-ČSL a ODS. Na opačném konci hodnocení se tentokrát nachází hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie. Detailní  hodnocení je na webu transparentnivolby.cz

Přesto je třeba konstatovat, že mnohé strany udělaly krok vpřed a je vidět určitý pokrok. „Objevují se pozitivní trendy, ze kterých je patrné, že kampaně mohou být transparentní a že stanovené požadavky na transparentnost financování volebních kampaní nejsou nesplnitelné,“ říká David Ondráčka, ředitel Transparency International. Například:

  • Piráti mají registr všech smluv, které strana uzavírá
  • Zelení, Piráti a Svobodní mají kompletně otevřené účetnictví
  • Zelení dokonce zveřejňují veškeré faktury
  • TOP 09 má podrobné seznamy dárců obsahující i nepeněžité dary
  • ČSSD a KSČM otevřely specifické účty na kampaň do Evropského parlamentu, čímž učinily monitorování volebních výdajů přehlednější.

„Stále jde ale o jednotlivosti, ale pokud by je všechny strany v příštích volbách zavedly, mohli bychom hovořit o významném posunu k transparentnímu financování předvolebních kampaní,“ dodává Petr Vymětal z katedry politologie VŠE.

Naopak strany, které nemají ani transparentní účet, tím vzkazují voličům, ať si na informace ohledně financování jejich volebních kampaní počkají téměř rok, a to do dubna 2015, kdy budou odevzdávat svou výroční zprávu. Stále je zamlčována nadstandardní spolupráce s agenturami a inzertní slevy, kde se strany zaštiťují obchodním tajemstvím či „cenami dohodnutými s dodavateli“. V  situaci, kdy strany hospodaří s veřejnými prostředky, to je nepřípustné. Překvapivě strany nechtějí zveřejňovat ani své volební týmy a problém představuje i dotaz na dobrovolníky v kampani, kde strany ve většině případů nemají vůbec přehled o jejich počtu a prostředcích, které jsou vynakládány na zajištění této dobrovolnické činnosti. Stěží uvěřitelné se jeví odpovědi o transparentních dárcích, pokud poslední jsou uvedeni z roku 2013. Časté je i konstatování, že sice s žádnými agenturami nespolupracují, na jejich účtech jsou však dohledatelné platby agenturám zprostředkujícím reklamní či produkční služby.

Výdaje na inzerci jsou v nynější kampani výrazně nižší. Celkový objem reklamního prostoru v ceníkových cenách v období leden – duben 2014 činil 30 398 000 korun. Největšími inzerenty jsou:

  1. ANO 2011                           13 061 000 Kč
  2. ODS                                      5 907 000 Kč
  3. ČSSD                                    4 478 000 Kč
  4. KSČM                                   1 347 000 Kč
  5. TOP 09                                 1 291 000 Kč

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.) Kompletní tabulka je zde.

Podle Starcom MediaVest Group, jedné z největších mediálních agentur v ČR, je na mediální kampaně v takovémto objemu poskytována často až 50% sleva z ceníkových cen. „I tyto částky jsou však příliš vysoké na to, aby protékaly stranickými účty bez institucionální kontroly. To se nyní při absenci kvalitního zákona o financování politických stran děje. Čekáme na návrh z ministerstva vnitra, který by měl pravidla výrazně zpřísnit,“ připomíná Tereza Zběžková z TI.

Součástí monitoringu financování volebních kampaní do EP 2014 je také využití mobilní a webové aplikace ZmapujTo, určené k zaznamenávání billboardů jednotlivých stran. Na stránkách projektu Transparentní volby se tak nachází mapa ČR s téměř 170 billboardy, které byly vyfoceny z mobilního telefonu a odeslány prostřednictvím aplikace ZmapujTo. „Smyslem této akce je vyslat signál veřejnosti, že mohou vyvíjet tlak na politické strany i tím, že budou fotit billboardy a sdělovat jim tak, že na transparentním financování záleží,“ vysvětluje David Ondráčka, TI.

Partnerem projektu Transparentní volby je Fond Otakara Motejla. Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Aplikaci ZmapujTo zdarma poskytl Enviweb.

Přílohy:

1. Jakou známku by obdržely strany z transparentního financování svých volebních kampaní?

1Strana zelených, TOP 09
2Česká pirátská strana
2-KSČM
3Strana svobodných občanů, ČSSD, KDU-ČSL, ODS
3-ANO 2011
4Úsvit přímé demokracie

2.Počty billboardů vyfocených v mapě billboardů, podle jednotlivých stran:

Politická strana /hnutí

Počet zaznamenaných billboardů% z celkového počtu
ANO 2011

41

25%

ČSSD

34

21%

ODS

44

27%

KDÚ – ČSL

9

6%

TOP 09

10

6%

KSČM

2

1%

Hnutí Úsvit

3

2%

Strana zelených

5

3%

Česká pirátská strana

0

0%

Strana svobodných občanů

11

7%

Ostatní

3

2%

Celkem

162

100%

  Mapu billboardů najdete zde


Štítky: Otevřené financování politických stran

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.