Strakonice – 9. září 2010

Vydáno 04. 11. 2011

Na TIC se obrátili zastupitelé města Strakonice podpoření skupinou občanů, kteří nejsou spokojeni s dlouhodobým vývojem v tomto městě. Nespokojenost plyne především z (i) hrozícího zadlužení města v důsledku konkrétních investičních akcí i běžného hospodaření města, (ii) odmítání provedení finančního auditu města a (iii) nevyváženého informování občanů města v radničních médiích.

Na debatu v místní sokolovně dorazilo odhadem 80 občanů, jejich přibližnou polovinu ovšem tvořili zástupci města či úředníci městského úřadu, popřípadě kandidáti v komunálních volbách. Z tohoto důvodu se v některých chvílích argumentace diskutujících pohybovala spíše v rovině politické zodpovědnosti a předvolebního boje. Vzhledem k tomu, že TIC nepřijela do Strakonic za jednou určitou kauzou, byl rozptyl témat široký. Za zmínku jistě stojí schodek rozpočtu na rok 2010 v přibližné výši 167 mil. Kč, o jehož smysluplnosti rozhodně nebyla mezi diskutujícími shoda, stejně jako o únosnosti úvěrového zabezpečení investic města a způsobu využití dotačních programů. V těchto okamžicích vystupovala TIC spíše v úloze moderátora. Došlo ovšem i na konkrétní právní otázky, kde zástupci TIC poskytovaly odborné stanovisko – ať už šlo zveřejňování informací o aktivitách vedení města, o možnost vyjadřovat na zasedání zastupitelstva stanoviska nebo podávat návrhy a na obsah a otevřenost městem financovaných periodik a jiných sdělovacích prostředků.

Celkový přínos debaty, která se nesla až na malé výjimky ve slušné a věcné rovině, spatřujeme v setkání politických oponentů před volbami na neutrální půdě. Nízká účast „běžných“ občanů nás samozřejmě mrzí. Pohledy na celkové vyznění debaty se ovšem různí – od pochvalného vyjádření starosty Strakonic až po kritický článek ve Strakonickém deníku.

Pozvánka ke stažení zde. Zvací dopis zastupitelům Strakonic zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.