Startuje kampaň „Bla bla nevolím“

Vydáno 04. 09. 2013

Sliby chybyRekonstrukce státu, iniciativa dvaceti protikorupčních organizací, dnes startuje kampaň „Bla bla nevolím“. Jejím cílem je mobilizace voličů a prosazení klíčových zákonů proti systémové politické korupci.

Smyslem akce je získat písemný závazek hlavních kandidátů do sněmovny, že podpoří klíčové protikorupční zákony, a následně sledovat, zda slovo dodrží. Voliči dostanou před volbami informaci o tom, kdo se k podpoře zákonů zavázal, kdo nabízí pouze vágní sliby a kdo v minulém období zákony blokoval. Kandidáti, kteří závazek odmítnou, budou v rámci kampaně označeni bublinou s nápisem BLA BLA. V rámci kampaně budou zveřejněna i jména „prokorupčníků“ – poslanců, kteří se v končícím volebním období výjimečně zasloužili o blokování a zdržování zákonů, jež mohou omezit prostor pro korupci. Platforma také zhodnotí, jak se k zákonům staví politické strany.

Kdo závazek podepsal, se před volbami voliči dozví na webu blablanevolim.cz. Informace se dostanou také ke stovkám tisíc návštěvníků webů a služeb, které Rekonstrukci státu nabídli mediální partnerství. Voliči mohou kroužkováním ve volbách tyto informace zohlednit. Do kampaně se může zapojit každý jako dobrovolník, tzv. ambasador, který pomáhá nabízet politikům podpis závazku.
„Náš projekt pomůže kultivovat předvolební kampaň od obecných slibů ke konkrétním závazkům, které mohou zlepšit život v naší zemi.  Nechceme voličům říkat, jaká strana je horší nebo lepší. Chceme jen ukázat na kandidáty, kteří podporují konkrétní protikorupční kroky,“ říká Martin Kameník, předseda organizace Oživení.

V minulém období se pro zákony zavázalo hlasovat 46 poslanců a 10 senátorů napříč politickými stranami. I díky nim se podařilo schválit zákon o anonymních akciích a prosadit na jednání sněmovny dalších šest návrhů zákonů.
Kampaň podpoří řada veřejných osobností a podnikatelů. Například ekonom Miroslav Zámečník, politoložka Vladimíra Dvořáková  nebo herec Tomáš Hanák.

„Korupce přestává být pro strany atraktivní předvolební téma. Ale zákony jsou stále potřeba. Díky nim bychom ušetřili desítky miliard a klientelismus ve vrcholné politice by utržil velmi vážná zranění,“ říká David Ondráčka, ředitel Transparency International.
Zástupci Rekonstrukce státu již oslovili stávající poslance a parlamentní politické strany. Několik z nich přislíbilo vyjednávat mezi svými kolegy pro zákony podporu. Jde ovšem o nestranický projekt, který nabízí možnost závazku všem politickým směrům. Voliči mohou hlasovat pro svoji stranu, ale vybrat si kandidáty, kteří se k podpoře upíšou.

„Pád vlády a zatýkání poslanců ukazuje, že ani poslanci a státní zástupci nevědí, jaká u nás platí pravidla pro korupci a politickou soutěž. Klíčové zákony v této republice stále chybí,“ domnívá se Pavel Franc, ředitel Ekologické právního servisu. „V jiných zemích je taková forma závazku běžnou občanskou iniciativou. U nás se jedná o první pokus ukázat, že voliči mají sílu donutit politiky plnit sliby,“ dodává.

„Důvodem politické a ekonomické krize v Česku je neefektivní státní správa, nedůvěra v instituce, netransparentnost veřejných zakázek spojená s vysokou mírou korupce a právní nejistota daná zdlouhavou prací soudů,“ říká Robert Basch, předseda rady Fondu Otakara Motejla, a dodává: „Jsou to jevy, které dlouhodobě negativně ovlivňují i společnost a její morální hodnoty. Morální devastaci v naší společnosti považuji za větší problém než ekonomickou stagnaci či krizi. To jsou hlavní důvody, proč podporujeme  Rekonstrukci státu. Vedle toho vidím pro nejbližší období jako klíčovou aktivní a odpovědnou účast občanů ve volbách.“

Kontakty:
Jiří Boudal, Ekologický právní servis, hlavní koordinátor Rekonstrukce státu. Tel. 777 804 658

info@rekonstrukcestatu.cz
www.rekonstrukcestatu.cz
blablanevolim.cz


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.