Stanovisko TIC k vládnímu přílepku

Vydáno 10. 08. 2011

TIC odmítá omezování přístupu k informacím o platech a odměnách úředníků navržený přílepkem Ministerstva vnitra a vyzývá poslance k jeho odmítnutí.

TIC již delší dobu sleduje problematiku zveřejňování platů zaměstnanců veřejné správy. V rámci projednávání zdravotnické reformy podstrčilo Ministerstvo vnitra přílepek, který skrývá změnu zákona o svobodném přístupu k informacím, která by fakticky zabránila platy a odměny úředníků zveřejňovat. TIC na svém stanovisku ze dne 13. července 2011, že zveřejňování platů a odměn zaměstnanců veřejné správy je ve veřejném zájmu a není možné tyto informace tajit. Úřady musí respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Předmětem legislativní změny je ustanovení § 8b odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve kterém se zcela nepochopitelně objevuje tento text: „Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování…platů, odměn a dalších obdobných plnění poskytovaných z veřejných rozpočtů…“. Z výkladu příslušných ustanovení zákona vyplývá, že se předkladatel rozhodnul vyřešit spor ohledně zveřejňování platů a mimořádných odměn zaměstnanců veřejné správy. TIC považuje toto řešení formou tzv. přílepku za naprosto nevhodné. K otázce tzv. přílepků zaujal jednoznačné odmítavé stanovisko i Ústavní soud, podle kterého se jedná institut, který nemůže být součástí ústavně konformního zákonodárného procesu (viz nález č. 37/2007 Sb.). 

Tento přílepek souvisí konkrétně s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě sněmovní tisk č. 408/0. Zmíněný vládní návrh novelizuje několik desítek právních předpisů, přičemž výjimkou není ani zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Projednávaná změna zákona o svobodném přístupu k informacím je krokem absolutně nesystémovým, a to legislativně i věcně. TIC tedy tímto důrazně apeluje na poslance, aby tento konkrétní přílepek zastavili. V obecnější rovině na zákonodárný sbor, aby se zřekl tvorby právních předpisů výše popsaným způsobem, neboť takový postup svědčí o úrovni politické kultury v této zemi. 

Nález Nejvyššího správního soudu a stanovisko TIC je ke stažení: https://www.transparency.cz/stanovisko-tic-zverejnovani-platu-uredniku/.

Toto stanovisko ke stažení zde.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.