Stanovisko k pozměňovacím návrhům k předloze zákona o zadávání veřejných zakázek

Vydáno 27. 01. 2016

Poslanecká sněmovna začala 27. ledna projednávat ve druhém čtení návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Kromě samotného vládního návrhu budou poslanci řešit i mnoho pozměňovacích návrhů vzešlých z jejich vlastní iniciativy. TI zaznamenala v těchto poslaneckých iniciativách mimo jiné tři dílčí okruhy problémů, ke kterým poskytla členům dolní komory a Ministerstvu pro místní rozvoj své stanovisko.

MMR - štít

Budova Ministerstva pro místní rozvoj | zdroj: TI

Konkrétně se jedná se o zavedení poplatku za podání podnětu, opětovné zvýhodnění tzv. chráněných dílen a zpřísnění podmínek pro nákupy na komoditních burzách:

  1. Zavedení poplatku za podání podnětu hodnotí TI jako rozporné se správním řádem, zákonem o správních poplatcích i s obecnými principy správního řízení a nemělo by tedy být schváleno.
  2. Zvýhodnění tzv. chráněných dílen je v současnosti zneužíváno a tratí na tom jak hendikepovaní zaměstnanci, tak zadavatelé, proto se TI přiklání k vládnímu návrhu, který s ním nepočítal.
  3. Omezení přístupu zadavatelů na komoditní burzy, jak navrhují někteří poslanci, povede zřejmě k menšímu objemu nákupů realizovaných tímto způsobem a tím k vyšším výdajům na veřejné rozpočty, proto by měla být schválena vládní varianta.

Více naleznete zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.