Spolupráce TI ČR s Českými drahami v letech 2012–2014

Vydáno 09. 02. 2017

Transparency International Česká republika (TI ČR) se na základě poptávky společnosti České dráhy, a.s. („ČD“), zúčastnila v letech 2012–2014 spolupráce na zvyšování integrity vnitřních procesů a zavádění compliance mechanismů.

ČD - logo

Logo České dráhy, a.s. | zdroj: ČD 

Služba pro ČD se sestávala především z provozu telefonní linky, webového rozhraní a e-mailové adresy, na které mohli zaměstnanci ČD (ale nejen oni) nahlašovat interní podvody a další nekalá jednání, u nichž hrozilo poškození finančních zájmů ČD, reputační a jiná rizika. Jednalo se o unikátně budované celostní řešení, které v r. 2012 nemělo v ČR srovnání co do rozsahu ani kvality.

Nástroje pro komunikaci spravoval právní asistent pod supervizí seniorního právníka nepřetržitě od 9:00 do 17:00 ve všední dny. Oba se též aktivně zapojovali do řešení nahlášených případů a spolupracovali s útvarem compliance ČD. Jejich poradenská práce byla pro klienty linky zdarma. Tarifní poplatek operátora byl pochopitelně účtován operátorem a nepřinášel TI žádný dodatečný zisk.

Kromě tvorby systému pro hlášení nekalého jednání v rámci ČD a spolupráce při řešení problémů připravila a v prostorách zadavatele uspořádala TI ČR též dvě odborná školení, provedla několik místních šetření a realizovala konzultace pro zaměstnance ČD.

 

Robustní systém na míru

Celkové plnění za rok a půl trvající provoz služby, školící aktivity a konzultační činnost dosáhla 1 300 000 Kč bez DPH (za 420 pracovních dnů, kdy byli dva zaměstnanci TI k dispozici ČD, činila hodinová sazba necelých 200 Kč). Přičemž právní analýzy nastavení compliance systému, uspořádání zaměstnaneckých vztahů, stejně jako poradenství u konkrétních kauz (např. odprodej zbytného majetku ČD nebo zakázky ČD Cargo na opravy vagónů), byly samozřejmě v ceně. V případě, že by tyto služby poptávaly Dráhy cestou samostatných zakázek, byly by pochopitelně ceny řádově vyšší.

Aritmetická zkratka ve formě – celkové náklady děleno podněty rovná se suma za jeden hovor je mylná a zcela zavádějící. Etická linka byla ve skutečnosti balíčkem aktivit, postaveným na míru, v rámci robustního systému pro největšího státního zaměstnavatele, více než 15 000 zaměstnanců a několik desítek milionů cestujících ročně.

Propagaci a komunikaci samotné linky, dovnitř společnosti a navenek pro veřejnost, která má vliv na četnost podnětů, zajišťuje vždy klient, v tomto případě České dráhy. Je také třeba připomenout, že compliance či etická linka negeneruje zisk, ale pomáhá zamezovat výrazným ztrátám, a to i v případě jediného relevantního podnětu a jeho řešení (kterých v tomto případě bylo několik desítek).

 

Mediální šlágr

TI ČR nebyla prozatím v souvislosti se zakázkou ani jejím plněním kontaktována médii a nevydávala o ní žádná prohlášení. Mezi základní etické aspekty naší práce patří i to, že nepublikujeme denuncující články, pokud se naše kritika setkává s otevřeným přijetím a umožňuje praktické zlepšování podmínek ve státní správě a správě věcí veřejných. TI ČR se tedy velice často aktivně a kriticky podílí na řešení případů, o nichž veřejnost není médii či samotnou organizací informována. Nikoliv proto, že bychom informovanosti bránili, ale spíše proto, že tato každodenní pečlivá práce nemá potenciál mediálního šlágru.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.