Nové složení Dozorčí rady TIC

Publikováno: 7. června 2011

TIC zvolila nové složení Dozorčí rady, která dnes působí ve složení Petr Kříž (předseda), Vladimír Králíček a Petr Vymětal. Jejich stručné představení najdete zde.