Škola není veřejnou institucí? A od kdy?

Vydáno 07. 06. 2016

Snahy občana o zmapování financí v královéhradeckém školství se potýkaly s problémy, byla ale schopen za našeho přispění získat všechny potřebné informace.

financovani-skol-kh

 

Webové stránky Financování škol | zdroj: financeskolstvi.webnode.cz

Právní poradna Transparency International se dlouhodobě zabývá tématem svobodného přístupu k informacím, které je primárně zakotveno v Listině základních práv a svobod, a dále ho upravuje i zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právní poradna TI opakovaně poskytuje pomoc občanům, kteří chtějí svého práva na informace využít.

Takovým aktivním občanem je i pan Petr Voda, kterého konkrétně zajímá financování veřejných škol v Královéhradeckém kraji. Zaměřil se na problematiku odměňování a využívání veřejných prostředků ve školách. Prostřednictvím žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s jejímž vypracováním mu pomohla Právní poradna TI, oslovil vybrané školy v Královéhradeckém kraji a žádal poskytnutí výkazů, ze kterých je zřejmé, jak daná škola s finančními prostředky nakládá. Ne vždy byla spolupráce se školami bezproblémová. Pan Voda dokonce obdržel i odpověď, že škola není veřejnou institucí. Nutno podotknout, že toto rozhodnutí bylo vypracováno paradoxně podle správního řádu. Nakonec však získal potřebné informace od všech povinných subjektů.

Oceňujeme, že pan Voda zpracoval získané informace tak, aby z nich mohla čerpat i širší veřejnost. Tyto informace mohou být cenné jak pro rodiče, kteří uvažují o volbě školy pro svého potomka, tak pro zaměstnance pracující ve školství. Konkrétní data, která pan Voda shromáždil, naleznete na webových stránkách Financování školství.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.