Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II.

Vydáno 07. 04. 2011

Tento projekt navazuje na pilotní projekt z roku 2010, jehož prostřednictvím TIC zahájila spolupráci s ukrajinskou nevládní organizací TORO.

Prvním cílem tohoto projektu je vybudování silné, kompetentní a profesionální protikorupční nevládní organizace na Ukrajině, která bude schopná provádět průběžný a efektivní monitoring případů korupce a zneužívání veřejných prostředků ze strany vlády a dalších orgánů veřejné moci. TIC se tedy soustředí nejen na předání svých zkušeností a potřebného know-how, ale také na posilování vazeb organizace TORO na další nevládní organizace na Ukrajině.

Druhým cílem je podpora nezávislých médií, respektive nezávislých novinářů. Aktivity směřují k podpoře motivace nezávislých novinářů vyhledávat a publikovat případy korupce a zneužívání veřejných prostředků státní mocí. V této souvislosti TIC klade důraz i na podporu znalostí a dovedností uvedených novinářů v oblasti investigativní žurnalistiky, svobodného přístupu k informacím a prosazování svobody slova.

Dílčím cílem je také vytváření podmínek pro pravidelnou spolupráci mezi nevládními organizacemi a státní správou. TIC se snaží podpořit vnímání nevládního sektoru jako profesionálního partnera, který sice kritizuje případy korupce a zneužívání moci a veřejných prostředků, ale který je zároveň schopen nabídnout konkrétní a mezinárodně osvědčená řešení. TIC současně funguje jako důležitý mediátor mezi státní správou a nevládním sektorem v oblasti boje proti korupci. Důležitou součástí spolupráce v této oblasti je předání zkušeností z České republiky, kde je spolupráce nevládních organizací a státní správy na vysoké úrovni.

Vlastní realizaci projektu je možné rozdělit na dvě oblasti – na průběžnou komunikaci a konzultaci se spolupracující organizací TORO a na jednorázové aktivity realizované v průběhu vzájemných návštěv (mise TIC na Ukrajinu a studijní pobyty ukrajinských partnerů v ČR).

Během 24 měsíců budou zorganizovány 4 semináře a 2 studijní cesty do České republiky.

Tři semináře se zaměří na jednotlivé cílové skupiny – nevládní organizace, novináře a veřejnou správu. Poslední, čtvrtý seminář bude závěrečný a průřezový a bude mít spíše hodnotící a reflexní charakter. Studijní cesty pracovníků TORO umožní účastníkům setkat se s širokým okruhem odborníků v ČR, kteří mají k dané problematice co říci.

Doba trvání projektu: 2011 – 2012
Donor: Ministerstvo zahraničí ČR, Program transformační spolupráce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.