Seminář „Zvýšení transparentnosti financování politických stran“

Vydáno 07. 11. 2011

Transparency International – Česká republika pořádá seminář „Zvýšení transparentnosti financování politických stran“. Jeho cílem je s využitím mezinárodních zkušeností přispět k hledání konsensu nad legislativními změnami směřujícími k zajištění vyšší transparentnosti financování politických stran. Seminář se bude konat 22. listopadu v Americkém centru v Praze. 

Diskutovaná témata:

Transparentnost financování politických stran

  • Transparentní účty politických stran a volebních kampaní
  • Výroční finanční zprávy a jejich zveřejňování

Limity na výdaje a omezení příspěvků

  • Omezení příspěvků politické straně od fyzických a právnických osob
  • Limity na výdaje na volební kampaň jejich kontrola

Orgán dohledu nad financováním politických stran

  • Charakter dohledového orgánu
  • Zřízení a personální obsazení dohledového orgánu
  • Pravomoci a sankční možnosti tohoto orgánu

Seminář bude probíhat ve třech panelech:

Zahraniční panel – vystoupí experti z Velké Británie, USA, Kanady, Lotyšska, Nizozemí a Švédska

Politický panel zástupců politických stran – pozváni byli představitelé a experti politických stran

Expertní panel – vystoupí zástupci Ministerstva vnitra, akademické sféry, nevládní sféry a novinářské obce

 

Případní zájemci o účast kontaktujte prosím Radima Bureše na bures@transparency.cz.

Seminář je pořádán ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a za podpory ambasád Velké Británie, USA, Kanady, Švédska, Litvy, Nizozemí a Německa. 

Ke stažení: informace o semináři (PDF)

FOTOGRAFIE ze semináře naleznete na našich facebookových stránkách


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.