Schválí vláda protikorupční novelu zákona o obcích?

Vydáno 08. 01. 2013

Tisková zpráva Oživení, o.s., Transparency International ČR, o.p.s. a Otevřené společnosti, o.p.s.

V Praze dne 8. 1. 2013

Na středečním jednání se bude vláda zabývat jedním z hlavních bodů své protikorupční strategie [1], novelou zákonů o obcích, krajích a Hl.m.Praze [2]. Nejdůležitější novelizační body sanují díry v zákoně, kvůli kterým mohla vedení některých samospráv nakládat nehospodárně s veřejným majetkem před zraky občanů a opozičních zastupitelů. Změny jsou sice většinou pouhým kompromisem, přesto však novela přinese důležitá zlepšení [3].

Předložení novely vládě je už o rok opožděno vůči původnímu harmonogramu stanoveném v protikorupční strategii. Naposledy vláda odložila projednávání novely v září. Protikorupční organizace, které proces přípravy novely dlouhodobě sledují a připomínkují, vyzývají vládu, aby se postavila za svoje ministerstvo a návrh předložila parlamentu. V případě dalšího odložení novely dá zelenou dalším defraudacím veřejného majetku po vzoru známých kauz z Liberce, Karlových Varů, nebo Chebu [4].

Základní problematické oblasti, které dotčené zákony doposavad neřešily, a v nichž novela přináší změny, se dají shrnout do 4 základních bodů [5]:

• hospodárnost nakládání s majetkem

• sankce za porušení povinnosti vymáhat škody způsobené samosprávě

• transparentní smluvní vztahy a rozhodování volených orgánů

• vymahatelnost práva zastupitele na informace

Dalšímu souvisejícímu bodu se věnuje novela tiskového zákona [6]:

• zneužívání radničních zpravodajů vedením samospráv ke kontinuální politické kampani

Ad [1] Body 1.1 – 1.5 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 http://bit.ly/13fZcrw.

Ad [2] Návrh novely http://bit.ly/URJuQj je doplněn několika dalšími návrhy změn v průvodní zprávě http://bit.ly/UwiMKn.

Ad [3] Shrnutí a stručné zhodnocení nejdůležitějších novelizačních bodů: http://bit.ly/WpnNDZ.

Ad [4] Starší stručné shrnutí typických příkladů špatné praxe prodeje majetku obcí: http://bit.ly/VGn2dH; detailní rozbory v 3. kapitole této publikace: http://bit.ly/13ehSI.

Ad [5] Podrobnější rozvinutí uvedených oblastí naleznete zde: http://bit.ly/V4lH0H.

Ad [6] Návrh novely tiskového zákona je v 2. čtení v PSP http://bit.ly/UDOyqB.

 

Jan Kotecký

Oživení, o. s.

jan.kotecky(zavináč)oziveni.cz

tel: 725 919 943

 

Oldřich Kužílek

Otevřená společnost, o.p.s., projekt Otevřete.cz

kuzilek(zavináč)otevrete.cz

 

Vladan Brož

Transparency International ČR, o. p. s.

broz(zavináč)transparency.cz

tel.: 608 181 474


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.