Resort sv. Markéty Prachatice a majetková role města

Vydáno 11. 07. 2011

Podnět od občanů města Prachatice vedl TIC k tomu, aby se podrobněji zabývala majetkovou účastí města Prachatice v akciové společnosti Resort sv. Markéty Prachatice (do 23. června 2010 Léčebné centrum sv. Markéty, a.s.).

V říjnu roku 2001 se město jako jeden ze spoluzakladatelů podílelo na vzniku obchodní společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. se základním kapitálem 14 mil. Kč. Vložením pozemků, budov a dalšího nemovitého majetku, který byl znaleckým posudkem oceněn na 7 mil. Kč, získalo město ve společnosti 50% podíl. Nutno dále podotknout, že akcie byly vydány v listinné podobě a na jméno, takže bylo snáze dohledatelné, kdo je akcionářem zmíněné společnosti. V letech 2004 a 2009 neprojevilo dle vyjádření současného starosty (ke stažení zde) zastupitelstvo města zájem podílet se na navyšování základního kapitálu a umožnit tak vstup investorovi, který přinese dostatek kapitálu pro realizaci investičního záměru. Upsání nových akcií bylo několikrát nabídnuto společnosti East European Estates, Inc. se sídlem v Deleware (jeden ze států USA považovaný za daňový ráj, kde je běžnou praxí zakládání tzv. offshore společností). Základní kapitál se měl vstupem této společnosti zvýšit přibližně na 145 mil. Kč.

V současné době je základní kapitál společnosti Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. 54 mil. Kč. Město má nyní při vkladu 8,1 mil. Kč podíl 15%. V roce 2004 se zmenšil podíl města na 24,5%, takže jeho zástupci nemohli zabránit ani změně formy akcií. Z akcií na jméno se staly v roce 2007 akcie na majitele, takže rozkrýt aktuální majetkovou strukturu původně z poloviny městské společnosti je takřka nemožné.

Z vyjádření nynějších představitelů města sice vyplývá, že na lokalitu zahrnující i pozemky vložené městem do akciové společnosti se vztahuje územní plán, který omezuje využití pouze na lázeňsko-rekreační a zdravotnické účely, což poskytuje městu rámcovou a obecnou míru kontroly. Avšak na konkrétní rozhodování společnosti Resort sv. Markéty a využití pozemků (a dalších nemovitostí), které do společnosti vložilo, má město výrazně menšinový vliv.

Důležitým faktorem v celé věci je hospodárnost nakládání s obecním majetkem. Lze totiž předpokládat, že předmětné nemovitosti jsou v rámci území považovány za lukrativní. Pokud tedy město chtělo podpořit určitý podnikatelský záměr a rozvoj např. cestovního ruchu, mohlo nemovitosti investorovi primárně prodat a utržit odpovídající částku do rozpočtu.

Podle názoru TIC by se město Prachatice chovalo ke svému majetku s péčí řádného hospodáře v případě, že by si buď ponechalo rozhodující podíl v obchodní společnosti, kterou samo založilo, a tím koordinovalo rozvojové aktivity prospěšné regionu, nebo by nemovitosti rovnou výhodně prodalo a omezilo svůj vliv pouze na regulaci pomocí územního plánu. Zvolená cesta snižování podílu města ve společnosti Resort sv. Markéty, a.s. bez konkrétních přínosů pro obecní rozpočet, navíc v návaznosti na další faktory (nejasná majetková struktura), se tak jeví jako velmi riziková a nehospodárná.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.