Revitalizace nevhodně využívaných ploch na Praze 11

Vydáno 20. 09. 2011

TIC se ve spolupráci s místními občany zabývala průběhem revitalizace veřejných prostranství na území Městské části Praha 11. Tento projekt měl za cíl regeneraci nevhodně využívaných ploch a v souvislosti s tím byla městskou částí vypsána veřejná zakázka na stavební práce, jejíž detaily TIC sledovala především.

Městská část Praha 11 se v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost rozhodla uskutečnit revitalizaci veřejných prostranství na svém území. Konkrétně se jednalo o rekonstrukce dětských hřišť a prostorů před několika bytovými domy. Na tyto činnosti vypsala Městská část jako zadavatel v průběhu roku 2009 veřejnou zakázku o celkovém objemu přibližně 40 mil. Kč bez DPH.

Zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky, který se na podzim 2009 uskutečnil, však nesl dle TIC známky výrazného porušení zákona o veřejných zakázkách. V prvé řadě šlo o vyřazení uchazeče, který nabídl nejnižší cenu zpracování díla. Toto vyřazení bylo ovšem zdůvodněno posudkem, který byl věcně nesprávný, a navíc existovaly pochybnosti o jeho nezávislosti. Vítězný soutěžitel a zpracovatel posudku totiž byli personálně provázáni a sídlili na stejné adrese. Dalším a neméně důležitým selháním se stalo navyšování ceny díla a prodlužování lhůty pro jeho zhotovení, což vedlo k porušení v zadávací dokumentaci stanovených podmínek pro výběr nejvýhodnější nabídky.

TIC se na základě popsaných skutečností rozhodla obrátit podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil úkony zadavatele. Podnět ke stažení zde. V současné době probíhá šetření tohoto úřadu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.