Rakovník – květen 2010

Vydáno 04. 11. 2011

Na TIC se obrátila pracovnice městského úřadu, která poukázala na pochybení, jichž se dopustil její nadřízený v rámci řešení správní agendy. Pochybení spočívala v promlčení některých přestupků a dle názoru TIC se mohlo jednat o úmyslné jednání s korupčním podtextem. Z tohoto důvodu podala TIC trestní oznámení na odpovědné pracovníky městského úřadu a dále oslovila zastupitele města s výzvou, aby bylo upuštěno od pracovněprávní šikany pracovnice, která na pochybení upozornila. Zástupci vedení města označili přístup TIC za neprofesionální, neboť nezjišťovala před podáním trestního oznámení a odesláním názory druhé strany.

Celý případ získal velkou publicitu v místních médiích a posunul se do osobní roviny, což se projevilo i na veřejné debatě, kterou TIC uspořádala a na kterou do sálu místního kulturního centra dorazilo cca. 40 občanů. Kromě pracovnice, která TIC oslovila, starosty a místostarosty se debaty zúčastnili v hojném počtu další pracovníci městského úřadu včetně paní tajemnice. Milým překvapením byla účast občanů ze sousedních obcí, kteří se aktivně zapojili do diskuse vedení města se zástupci TIC o veřejných zakázkách a přístupu občanů k informacím. Diskutována byla pochopitelně též problematika přestupkové agendy a případ, který TIC do Rakovníka přivedl. Velmi emotivní a vyhrocená se ukázala být pracovněprávní rovina případu, kde ani město ani dotyčná pracovnice nehodlají ustoupit ze svých pozic a vzniklý spor bude muset s konečnou platností rozhodnout soud. Za úspěch debaty lze tudíž považovat samotný fakt, že se znesvářené strany sešly na jednom fóru.

Zde je ke stažení pozvánka na debatu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.