Rakovník – květen 2010

Publikováno: 4. listopadu 2011

Na TIC se obrátila pracovnice městského úřadu, která poukázala na pochybení, jichž se dopustil její nadřízený v rámci řešení správní agendy. Pochybení spočívala v promlčení některých přestupků a dle názoru TIC se mohlo jednat o úmyslné jednání s korupčním podtextem. Z tohoto důvodu podala TIC trestní oznámení na odpovědné pracovníky městského úřadu a dále oslovila zastupitele města s výzvou, aby bylo upuštěno od pracovněprávní šikany pracovnice, která na pochybení upozornila. Zástupci vedení města označili přístup TIC za neprofesionální, neboť nezjišťovala před podáním trestního oznámení a odesláním názory druhé strany.

Celý případ získal velkou publicitu v místních médiích a posunul se do osobní roviny, což se projevilo i na veřejné debatě, kterou TIC uspořádala a na kterou do sálu místního kulturního centra dorazilo cca. 40 občanů. Kromě pracovnice, která TIC oslovila, starosty a místostarosty se debaty zúčastnili v hojném počtu další pracovníci městského úřadu včetně paní tajemnice. Milým překvapením byla účast občanů ze sousedních obcí, kteří se aktivně zapojili do diskuse vedení města se zástupci TIC o veřejných zakázkách a přístupu občanů k informacím. Diskutována byla pochopitelně též problematika přestupkové agendy a případ, který TIC do Rakovníka přivedl. Velmi emotivní a vyhrocená se ukázala být pracovněprávní rovina případu, kde ani město ani dotyčná pracovnice nehodlají ustoupit ze svých pozic a vzniklý spor bude muset s konečnou platností rozhodnout soud. Za úspěch debaty lze tudíž považovat samotný fakt, že se znesvářené strany sešly na jednom fóru.

Zde je ke stažení pozvánka na debatu.