Radní Prahy 6 schválili nepotřebnou investici, která připravila občany této městské části o 99 mil. korun

Vydáno 20. 02. 2014

TI podala trestní oznámení na radní městské části Prahy 6, kteří v roce 2009 schválili tzv. investiční záměr společnosti Sneo, a.s., a související odkup akcií společnosti FIMOS, a.s. Kvůli tomuto odkupu přichází Praha 6 o téměř 99 mil. korun. Uváděným důvodem této investiční akce byla snaha o rychlé vyvázání se z dlouhodobého pronájmu střešovického areálu Na Dračkách, kde měly stát nové byty a prostředky z prodeje měly posloužit k řešení sociálních problémů na Praze 6. Pět let po uskutečnění odkupu však nedošlo ani k zahájení bytové výstavby.

V průběhu roku 2009 provedla městskou částí Praha 6 stoprocentně vlastněná akciová společnost Sneo, a.s., značně neobvyklou investiční akci. Na doporučení zastupitelstva městské části Praha 6, a za schválení valnou hromadou společnosti SNEO, a.s., která se skládala výhradně z radních této městské části, došlo k fúzi této městské akciové společnosti s anonymní akciovou společností FIMOS, a.s. Samotné fúzi předcházel odkup 100% akcií společnosti FIMOS, a.s., za který byla akcionářům této společnosti uhrazena částka 75 mil Kč.

Uváděným důvodem této investiční akce pak byla snaha o rychlé vyvázání se z dlouhodobého pronájmu areálu Na Dračkách v oblasti pražských Střešovic. V tomto areálu měla být provedena nová bytová výstavba a prostředky z prodeje pak použity na plnění sociálních cílů městské části Praha 6.

TI podrobně analyzovala obdržené dokumenty, vyžádala si některé další doplňující informace a sešla se se zástupci společnosti Sneo, a.s. “Z analýzy nájemních smluvních vztahů vyplývá, že část areálu již mohla být uvolněna v době plánování investičního záměru a nebylo tak třeba ji “vykupovat” z dlouhodobého nájemního vztahu do roku 2017,“ vysvětluje Jiří Fiala, analytik TI, jednu z indicií, které vedly k rozhodnutí podat trestní oznámení.

TI dale zjistila, že majoritním akcionářem FIMOS, a. s., byla tehdejší manželka poslance
a vlivného politika (místopředsedy ODS) Petra Bendla, Tamara Kotvalová. Petr Bendl byl dlouhodobě  předsedou dozorčí rady  této společnosti.  Advokát Tomáš Jindra, jehož poradenských služeb využíval Petr Bendl v době svého působení na ministerstvu dopravy, pak plnil funkci  předsedy představenstva. Tomáš Jindra je zároveň považován za jednoho z blízkých spolupracovníků kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga.

Na základě informací, které má TI k dispozici, lze konstatovat, že ani během pěti let po akvizici společnosti FIMOS, a.s., nebyl uskutečněn plánovaný investičního záměr, kterým byl odkup akcií FIMOS odůvodňován a nejen, že nedošlo k prodeji zhodnoceného areálu a použití získaných prostředků na plnění sociálních cílů, ale bytová výstavba ani nebyla dosud zahájena.

V okamžiku schvalování odkupu akcií společnosti FIMOS, a.s., a schválení záměru fúze nebyla ze strany odpovědných osob dostatečně zohledněna rizika a zvažovány případné ztráty. Jen díky akvizici společnosti FIMOS, a.s., a ztrátě smluvně zajištěných příjmů z pronájmu přišla městská společnost Sneo, a.s., dle hrubého odhadu TI, o cca 99 000 000 korun.

Z tohoto důvodu podala TI podnět k zahájení trestního stíhání ve věci spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle ustanovení § 255a TrZ.

Na tuto nestandardní  transakci upozornila TI již 6. ledna v pořadu Reportéři ČT a v článku na serveru iHNed.cz.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.