Radim Bureš: Protikorupční úsilí primátora Svobody

Vydáno 16. 09. 2011

Pražská radnice je dlouhodobě vnímána jako synonymum pro politicky motivovanou korupci a těžko si představit zdiskreditovanější politickou garnituru, než bylo její minulé vedení. Protikorupční politika a posléze strategie Pražského Magistrátu se dlouhá léta pohybovala někde mezi marností (snahy Markéty Reedové) až po aroganci moci, s výroky o tom, že je vše v pořádku. 

Článek Radima Bureše vyšel v Hospodářských novinách v příloze Praha dne 12.9.2011.

Nástup primátora Svobody do funkce primátora měl přesvědčit veřejnost, že nastává změna, že přichází postava deklarující a demonstrující nový vývoj ODS.   K tomuto novému vývoji však docházelo v rámci starých konstelací, vazeb a praktik, byť se řada jmen změnila. Sám primátor o tom v rozhovoru pro iDNES ze 24. května říká, „ že se více předpokládalo, že budu jenom tou postavou, která do toho nebude moc hovořit, to je asi taky pravda “.

Do hlavy druhého vidět není a poznat skutečné motivy politických kroků je tak velmi obtížné. Pracujme tedy s hypotézou, že pan primátor Svoboda svůj nový přístup myslí vážně. Ostatně další výrok z výše uvedeného rozhovoru zní z jeho úst přesvědčivě: „šel do politiky s nějakými představami a v zásadě si myslím, že už jsem poměrně dost dospělý na to, abych z nich musel slevovat nebo abych je musel měnit“.

Může ale sám něco zmoci? Může se o někoho opřít, s někým spolupracovat, někomu důvěřovat v koalici, která evidentně vznikla za účelem udržení dosavadních praktik?

Řada kroků, které primátor Svoboda přijal či které plánuje, zní velmi sympaticky. V první řadě jde o pozastavení některých investičních projektů a zadání externího auditu těchto projektů. Publikovaná zjištění naznačují, že některé projekty skutečně byly předražené. Zde je třeba připomenout jednoduchý princip, že pokud má být dán úplatek, musí být projekt předražen, aby bylo z čeho na úplatek brát. Některé zadávací dokumentace vykázaly pochybení a byly na poslední chvíli měněny, např. zakázka na svoz komunálního odpadu. Obdobně zadal primátor Svoboda audity dříve uzavřených smluv nebo např. kontrolu správnosti postupů městských částí 6, 10 a 13 ve věci zhodnocování jejich dočasně volných peněz, které tyto městské části uložily u problematické formy Key Investments.  Do stejné skupiny aktivit patří i využívání jiných advokátních kanceláří, než které s Magistrátem dlouhodobě spolupracovaly. Všechna tato a další plánovaná opatření, jako je transparentní rozpočet, jdou dobrým směrem, komplikují život lidem napojeným na korupční penězovody a šetří finanční prostředky daňových poplatníků.

K věcným krokům přistupují i neméně důležité kroky symbolické. Máme zde na mysli odvolání Marka Dospivy z pražské protikorupční rady kvůli jeho společné dovolené s předními pražskými kmotry.

Ale vraťme se k naší úvodní otázce -mohou tato sympatická opatření mít dlouhodobý efekt, když je prosazuje osamělý bojovník? Vyjádřili jsme obavu, že na politické úrovni pražské koalice mnoho spojenců nenajde. Kromě politiků ale na Magistrátu existuje početný úřednický aparát. Teoreticky by se mohl stát oporou snah primátora Svobody o očistu úřadu od nekalých praktik. K tomu je potřeba profesionální práce a odolnost vůči politickým či lobbistickým tlakům. Zkušenost Transparency International, která na pražském magistrátu již několik let vede protikorupční školení vedoucích úředníků, zatím moc optimistická není. Zatím se setkáváme spíše s lhostejností, nezájmem, podceňováním role vedoucích úředníků, někdy i strachem. Plnění protikorupční strategie je zformalizováno na čísla úkolů, usnesení apod.

Pokud chce primátor Svoboda ve svém protikorupčním úsilí skutečně uspět, musí hledat spojence nejen  na politické úrovni (je-li to vůbec možné), ale i na úrovni úřednického aparátu, který musí přesvědčit, že odolnost vůči lobbistickým tlakům (ať již v rámci Magistrátu či od skupin mimo něj) bude oceněna a podpořena.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.