Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí podpořila návrh TI stanovit nulový limit pro dary právnických osob politickým stranám

Vydáno 20. 05. 2015

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se dne 20. května sešla na svém 4. zasedání a projednávala mimo jiné novely zákonů k financování politických stran volebních kampaní a nařízení vlády k ochraně whistleblowerů ve státní správě. TI zastupuje její programový ředitel Radim Bureš.

Radim Bureš, programový ředitel TI

Radim Bureš, projektový ředitel TI | zdroj: TI

Novela zákona o sdružování v politických stranách upravující financování politických stran a dohled nad ním a novela volebních zákonů upravující financování volebních kampaní reaguje na dlouhodobé apely jak nevládních organizací, tak např. Rady Evropy, že tato oblast je v ČR upravena naprosto nedostatečně. Současný návrh představuje přijatelný kompromis a naplnění základních požadavků TI.  Rada doporučila vládě, aby neustupovala v otázce zřízení speciálního úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Na základě návrhu TI Rada doporučila vládě stanovit nulový limit pro dary právnických osob politickým stranám.

Druhým významným bodem na jednání Rady bylo stanovisko k „Návrhu nařízení vlády o opatření souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Pod tímto složitým názvem se skrývá zajištění ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů) z řad státních úředníků. Zástupci nevládních organizací podrobili návrh silné kritice, s tím, že neplní základní zadání, totiž „stanovení vhodných opatření k ochraně oznamovatelů“. Předkladatelé ze Sekce státní služby ministerstva vnitra oponovali s tím, že legislativní formy nařízení vlády jim k splnění uvedeného úkolu nedává dostatečný prostor. Formálně patová situace má jediné řešení – urychlené přijetí obecné právní úpravy na ochranu whistleblowerů. To je i cesta, kterou plně doporučuje TI.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.