Puppova vila

Vydáno 11. 07. 2011

Karlovarský kraj prodal v roce 2008 bývalou Puppovu vilu v centru Karlových Varů, z níž se musel přestěhovat dětský domov do řadových domků v okrajové čtvrti Tašovice. Okolnosti provázející prodej vily nasvědčovaly tomu, že zájemce o koupi byl vybrán dopředu a následný zákonem požadovaný postup, který musí být při prodeji majetku obcí a krajů dodržen, byl naplněn toliko formálně a to ještě ne zcela bezchybně.

Poté, co se pracovníci Právní poradny TIC seznámili s okolnostmi doprovázejícími prodej Puppovy vily, si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím z krajského úřadu vyžádali podklady potřebné k právnímu posouzení celé věci. Z následné analýzy vyplynulo, že při prodeji vily nebyly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, a proto TIC podala podnět státnímu zastupitelství, aby podalo žalobu na určení neplatnosti smlouvy, kterou byla nemovitost převedena.

Okresní státní zastupitelství začátkem roku 2012 zaslalo TIC vyrozumění, ve kterém konstatuje, že opravdu nebyly dodrženy zákonné podmínky pro prodej majetku kraje, současně ale neshledalo veřejný zájem pro podání návrhu na neplatnost smlouvy příslušnému soudu. TIC se i nadále hodlá věnovat tomuto případu a obrátit se s podnětem na nadřízené státní zastupitelství a to z toho důvodu, že argument okresního státního zastupitelství, totiž, že s majetkem územně samosprávných celků lze nakládat bez jakýchkoli pravidel, je, dle našeho názoru, v příkrém rozporu s principy právního státu. Vyrozumnění OSZ v Karlových Varech ke stažení zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.