Výroční zpráva 2012

 

Můžete si přečíst o pokroku, kterého jsme dosáhli v tématech, kterým se dlouhodobě věnujeme:
• novela zákona o veřejných zakázkách
• financování politických stran,
• zákon o úřednících,
• ochrana whistleblowerů
a zákon o státním zastupitelství.

Dále jsou ve výroční zprávě informace o projektech, jako například:
• jak předcházet podvodům a zneužívání evropských fondů,
• semináře pro občany v regionech – Kurzy občanské protikorupční sebeobrany
• naše zahraniční působení na Ukrajině.

Dočtete se o případech, které řešila Právní poradna TI nebo o kauzách, kterými se zabývalo naše investigativní oddělení – např.  právní analýza smluv v Dopravním podniku hl. m. Prahy nebo případ Czechinvest.

Výroční zpráva samozřejmě obsahuje i finanční zprávu, kde jsou informace o zdrojích našeho financování a o našem hospodaření. Máme velikou radost z toho, že podíl financí ze soukromých zdrojů vzrostl v roce 2012 na 10% celkového rozpočtu. Na tom se podíleli výraznou měrou členové Klubu Transparency International. Děkujeme všem!

Výroční zpráva 2012  • Rok vydání: 2013
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.