Transparentní procesy v politickém rozhodování. Sborník textů k problému korupce politických představitelů

Předmětem této publikace je zkoumání  vnitřního fungování českých politických stran, které je do značné míry ovlivňováno systémem jejich financování a má významný dopad na fungování veřejné správy a zákonodárného procesu v ČR.
Jednotliví autoři (zaměstnanci nebo spolupracovníci TI) tato témata rozpracovávají formou veřejně-politických studií (policy papers), z nichž by měla vzejít konkrétní doporučení pro současnou politickou praxi a zvláště pak pro protikorupční politiku státu.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.