Podkladový materiál k odbornému semináři o certifikačním systému pro neziskové organizace

Stát ani trh velmi pravděpodobně nedokáží účinně dohlížet na kvalitu poskytovaných služeb a proto zde vzniká obrovský potenciál pro správně nastavené systémy certifikace. Jako příklad zde poslouží neziskové organizace, které svou činnost financují převážně z darů, příspěvků, dotací nebo grantů, tj. které musí samy nebo prostřednictvím specializovaných firem shánět prostředky od státních nebo soukromých organizací.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.