Odhad ztrát z titulu netransparentního a neefektivního nastavení systému veřejného zdravotnictví v České republice

Zdravotní péče pohlcuje ve vyspělých zemích poměrně značnou část ekonomických zdrojů. V případě České republiky se hodnota výdajů směřujících do této oblasti pohybuje kolem 7 % HDP, což například v roce 2005 představovalo částku kolem 210 mld. Kč. Většina těchto prostředků (89 % v roce 2005) je vynakládána z veřejných zdrojů, které jsou představovány státním rozpočtem, rozpočty územních samospráv a zejména zdravotními pojišťovnami.

Vedle dominantní role veřejného sektoru z hlediska financování je systém zdravotnictví charakterizován i velmi vysokou mírou regulace. Vysoký objem veřejných prostředků a dominantní role státu v regulačních procesech však vzhledem k nízké kvalitě institucionálního prostředí, nerespektování platné legislativy i přímému korupčnímu jednání přináší značná rizika ztrát ne nevýznamného objemu veřejných prostředků.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.