Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Tento materiál vznikl v návaznosti na doporučení, která byla publikována v dubnu 2006 jako konečný výstup první fáze projektu Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Ten byl zaměřen na programovací období 2004-2006 s cílem upozornit na zásadní nedostatky při distribuci prostředků fondů EU a přispět tak k jejich odstranění v příštím programovacím období. Oba materiály se zabývají následujícími klíčovými oblastmi:

  • Institucionální střet zájmů
  • Výběr a realizace projektů konečných uživatelů
  • Výběr a realizace projektů technické asistence
  • Úloha monitoringu a evaluace

V následujícím textu najdete stručné shrnutí základních rozdílů mezi programovými obdobími 2004-2006 a 2007-2013. V kapitolách věnovaných jednotlivým oblastem pak přinášíme porovnání obou období se zaměřením na jejich rozdíly, analýzu situace a doporučení.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.