Aplikace etických postupů v soudním systému ČR

Cílem této práce je popsat a vyhodnotit dosavadní přístupy k problému etiky soudního jednání v systému českých soudů od konce minulého století do současnosti se zvláštním zřetelem na aplikaci etických kodexů. Autor zkoumal nejen iniciativy ústředního orgánu státní správy soudnictví – ministerstva spravedlnosti, ale i jediné stavovské organizace českých soudů – Soudcovské unie ČR.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.