Analýza korupčních trestných činů z pohledu genderu

Tato analýza je koncipována tak, aby doplnila dílčí výstupy projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce – statistiky a vyhodnocení sociologického průzkumu – a zároveň aby z ní byly čitelné prokázané souvislosti mezi genderem a pácháním korupce. Důraz je kladen zejména na objektivně hodnotitelné informace, jakými jsou například zaměstnání pachatele/pachatelky, recidiva nebo účastenství.

Kompletní shrnutí naleznete v naší další publikaci: Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

   • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.