Proti korupci v Gruzii

Vydáno 15. 04. 2011

Projekt se zaměřuje na posílení kapacity Transparency International – Gruzie (TIG) v oblasti poskytování právního poradenství osobám dotčeným korupčním jednáním představitelů veřejné moci. Aktivity projektu se týkají také podpory spolupráce TIG s novináři a představiteli státní správy v oblasti korupce.

Vlastní realizace projektu navázala na dosažené výsledky a zkušenosti z pilotního projektu „Implementace Právního protikorupčního poradenského střediska v Gruzii“, řešeného z grantu Ministerstva zahraničních věcí v roce 2009, v rámci kterého bylo při TIG vybudováno Právní protikorupční středisko (ALAC).

Během prvního roku tohoto dvouletého projektu se uskutečnily dva studijní pobyty pracovníků TIG v České republice a dvě cesty pracovníků TIC do Gruzie. Distanční konzultace prostřednictvím e-mailu pak probíhaly po celý rok.

Studijní cesty do ČR umožnila pracovníkům TIG-ALAC setkat se širším okruhem spolupracovníků TIC a do hloubky se seznámit s činností TIC. Důležitým tématem byla aktivní kritická spolupráce s veřejnou správou. Účastníci z obou týmů si také vyměnili zkušenosti s využitím právních úprav v obou zemích a pracovali nad rozborem konkrétních kauz. Výsledkem je plně vyškolený tým TIG-ALAC, který je schopen pomoci gruzínským občanům, kteří si stěžují na korupční prohřešky veřejné správy. Současně si pracovníci TIG během školení osvojili technické (ne-právní) metody a standardy práce ALACU, například pro jednání s klienty, ochranu osobních dat nebo PR aktivity.

Během dvou cest do Gruzie se zástupci TIC zúčastnili seminářů pro novináře i pro zástupce veřejné správy. Novináři se dozvěděli o formách spolupráce s neziskovým sektorem při požadování transparentnosti a volného přístupu k informacím i při odhalování korupčních případů. Druhý seminář se věnoval veřejným zakázkám a byl určen vedoucím pracovníků zabývajícím se akvizičním procesem v Agentuře pro veřejné zakázky a na klíčových ministerstvech. Realizován byl i protikorupční seminář pro studenty oboru veřejná správa.

Pro rok 2011 plánujeme spolupráci zaměřenou na téma fungování Nejvyššího kontrolního úřadu.

Doba trvání projektu: 2010 – 2011
Donor: Ministerstvo zahraničí ČR, Program transformační spolupráce

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.